Aktuellt

NYTT MEDLEMSÅR

Glöm inte medlemsavgiften för 2017! Betalas in
på Bg 5097-7925. Medlemsavgiften är 250 kr
för individuell medlem och 1000 kr för stöd-
organisationer, t ex skolor.

 

NYTT NUMMER AV DYSLEXI SNART UTE

Dyslexi 2/2017 utkommer i mitten av mars.

 

NOMINERA TILL ANITA SANDELLS PRIS 2017!


Priset delas ut för förtjänstfulla insatser av praktisk art inom dyslexiområdet. Det skall gå till personer som i sin yrkesgärning uträttat något som inneburit en väsentligt förbättring för barn eller vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Varje medlem i föreningen har rätt att nominera en mottagare. Bifoga en kort beskrivning av den nominerade personens bakgrund (CV) samt en mer utförlig motivering. Nominering skall göras skriftligen till info@dyslexiforeningen.se senast den 31 mars 2017. 

 
 

PISA-rapporten

Efter flera år av fallande resultat har nu svenska 15-åringars kunskaper förbättras. Vi är tillbaka på 2009 års nivå. Det är glädjande för alla som kämpar, lärare och elever!           Samtidigt har svensk skola blivit allt mindre likvärdig. Fem av sju mått visar på en skola som är sämre på att kompensera för elevernas varierande socioekonomiska bakgrund. Skillnaderna mellan elever med utländsk och inhemsk bakgrund är större i Sverige än i andra OECD-länderna. Dessutom ökar skillnaderna mellan hög- och lågpresterande elever. År 2000 hörde Sverige till de länder där denna skillnad var bland de minsta, numera är Sverige på OECD-snittet. Det finns alltså mer att göra.

Mats Myrberg ger konstruktiva förslag i sin artikel Gör rätt från början!  i Dyslexi 1/2017.

 

PRINSPARETS STIFTELSE

Lisa Marx från Svenska Dyslexiföreningen och
Bengt-Erik Johansson från Dyslexiförbundet
FMLS ingår nu i Prins Carl Philips och Prinsessan
Sofias stiftelse. Stiftelsens syften är att motverka näthat
och mobbing samt sprida kunskap om dyslexi. Läs mer på stiftelsens hemsida: www.prinsparetsstiftelse.se.

carl-philip-sofia.jpg

Läsa-skriva-räkna-garantin
ute på remiss

På Grönkullaskolan i Sundbyberg tog utbildningsminister Gustav Fridolin den 27 september emot den statliga utredningen om en läsa-skriva-räkna-garanti. Utredare har varit Ulf Fredriksson, docent i pedagogik vid Stockholms universitet, som bland annat har varit ansvarig för läsförståelsedelen i svenska PISA-undersökningen.

Uppdraget var att föreslå åtgärder som ska garantera att elever inte lämnar lågstadiet utan tillräckliga kunskaper i läsning, skrivning och grundläggande matematik. Några av de åtgärder som föreslås är obligatorisk kartläggning i förskoleklassen och diagnostiska tester i lågstadiet, kopplat till krav på stödåtgärder för de elever som riskerar att inte uppnå kunskapskraven.

Utredningen föreslår också olika typer av fortbildning och kompetensutveckling för förskollärare, lärare, speciallärare och specialpedagoger samt för rektorer och huvudmän. Utredningen rekommenderar att åtgärdsgarantin genomförs den 1 juli 2018 och utvärderas tre år senare.