Nordiska Dyslexikongressen 2017

Den åttonde Nordiska kongressen om dyslexipedagogik äger rum den 10-12 augusti 2017
på Stockholms universitet. Ledande internationella och nordiska forskare och pedagoger
deltar i 9 plenarföreläsningar och över 30 sessioner. Bland plenarföreläsarna kan nämnas
Ivar Bråten, Carsten Elbro, David Edyburn, Usha Goswami, Jan-Eric Gustafsson, Margaret
McKeown, Linda Siegel och Kristina Ström.

Keynote speakers Info
Programmet: Program
Abstracts till kongressen: Abstracts

Anmälningsavgifter: Avgiften är  3 900 SEK; inkl. middag är den 4 525 SEK; Organisationskort 4 525 SEK. Deltagaravgiften inkluderar tillträde till kongressen och utställningen, dokumentation, luncher torsdag och fredag, för- och eftermiddagskaffe samt dysleximingel efter föreläsningarnas slut 10 augusti. Organisationskort är inte personligt utan ställs ut på organisationen och kan utnyttjas av flera personer, dock endast en person per dag/tillfälle.

För att möjliggöra för doktorander att delta på Dyslexikongressen 10 – 12 augusti kan bidrag sökas till anmälningsavgiften.Skicka din ansökan snarast och senast 15 juli 2017 till Svenska Dyslexistiftelsen.

Anmälan kan endast göras online. Betalning via kort eller faktura accepteras. Bekräftelse och faktura skickas ut i god tid före konferensen. Varje deltagare måste fylla i en separat anmälan. För frågor om din registrering kontakta MCI Nordics, confirmation@ mci-group.com, telefon: 08-546 51 500.
Anmälningslänk: https://b-com.mci-group.com/Registration/170801DYS.aspx

Länk till anmälan för utställare: https://www.webreg.se/expo/wr.php?event=SDF17  

Utställarinbjudan: Utställarmöjligheter

Karta över utställarområdet: Översikt

Lista över utställare
Dyslexiförbundet
Gullow FonoMix Förlag
Hogrefe Psykologiförlaget AB
Kod-knäckarna
LegiLexi Stiftelse
Lära förlag AB
Läs & skriv & lär bättre
Nypon förlag
Oribi AB
Sanoma Utbildning AB
Studentlitteratur
Svensk Talteknologi AB
Säffle UtvecklingsModell AB
Wittingföreningen