Om föreningen

Svenska Dyslexiföreningen bildades 1989. Medlemmarna är i första hand personer som arbetar med barn eller vuxna som har grava läs- och skrivsvårigheter, till exempel lärare, specialpedagoger, logopeder, läkare och psykologer, men föreningen är öppen för alla.

Föreningen arbetar för att

  • sprida kunskap och skapa medvetenhet om dyslexi/läs- och skrivsvårigheter
  • omsätta aktuell forskning i pedagogisk verksamhet
  • på olika sätt tillvarata de med funktionsnedsättningen läs- och skrivsvårigheter/dyslexis intressen

Detta sker bl a genom att

  • Utge tidskriften dyslexi – aktuellt om läs- och skrivsvårigheter
  • Ha en fortlöpande dialog med myndigheter och med arbetsmarknadens parter
  • Anordna utbildningar om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
  • Stödja projekt kring läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Föreningen har ett nära samarbete med Svenska Dyslexistiftelsen som består av internationellt framstående forskare som belyser dyslexiproblemet från sina olika områden. Föreningen samverkar också med Dyslexiförbundet FMLS och Föräldraföreningen för dyslektiska barn, samt med Specialpedagogiska skolmyndigheten och Myndigheten för tillgängliga studier. 

Föreningen har en egen Facebooksida där vi lägger ut kommentarer och tips.

Organisation

Svenska Dyslexiföreningen är en ideell riksorganisation vars medlemmar finns över hela landet. Den har fyra regionala föreningar.


 

 

Svenska Dyslexiföreningens styrelse 2016

Marianne Bernadotte, hedersordf.
Christina Hellman, ordf.
Peter af Trampe, vice ordf.
Gerty Engh, ledamot
Siv Fischbein, ledamot, repr Svenska Dyslexistiftelsen
Kerstin Hyrefelt, ledamot
Christer Jacobson, ledamot
Kerstin Johnson Thörne, ledamot
Lisa Marx, ledamot
Monica Reichenberg, ledamot
Eva Sundberg, ledamot
Idor Svensson, ledamot
Anneli Andersson, ledamot, ordf. Region SöSv
Helena Jacobsson, suppleant, ordf Region Väst
Torbjörn Lundgren, suppleant
Johanna Kristensson, suppleant
Mats Myrberg, suppleant
Ann-Christin Dettner-Arvidsson, ordf. Region SydO
Anna Refors, ordf. Region Storsthlm

Tidskriftskommitté 2016

Susanne af Sandeberg, red. susanne@dyslexiforeningen.se
Christina Hellman, ansv. utg. ordf@dyslexiforeningen.se

Gerty Engh
Christer Jacobson
Egon Nordman
Monica Reichenberg
Agneta Rydman
Idor Svensson
Peter af Trampe

Rådgivning
Rådgivningen har stängt vecka 51
t o m vecka 2. Därefter som vanligt:
Tisdagar 10-11; 13-15
Tel.076 101 81 60
susanne@dyslexiforeningen.se 

Kanslichef
Björn Roting  info@dyslexiforeningen.se