Rådgivning

Har du frågor om läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi?
Välkommen att kontakta Susanne på Svenska Dyslexiföreningen.
Hon har rådgivning tisdagar 09.00 - 11.00 samt 13.00-15.00. 
Telefonnummer: 076-101 81 60. Epost: susanne@dyslexiforeningen.se