Svenska Dyslexiföreningen, region Storstockholm

Har du frågor eller önskar komma i kontakt med styrelsen är du välkommen att höra av dig till dyslexiforeningen.stockholm@gmail.se

Svenska Dyslexiföreningen Region Storstockholm arrangerar föreläsningskvällar om Dyslexi på ABF-huset i Stockholm. I samarbetet med FDB (Föräldraföreningen för dyslektiska barn) och Dyslexiförbundet FMLS.

Föreläsningen i januari

Här hittar du åhörarkopior från den föreläsning om språkstörningar som Camilla Svedelius och Annelie Westlund från SPSM höll tisdag den 31 januari på ABF: Språkstörningar

Kallelse till årsmöte

Medlemmarna i Svenska Dyslexiföreningen Region Storstockholm kallas till årsmöte torsdagen den 30 mars 2017 klockan 17:30-19:00, Franska skolan, Konferensrummet i gymnasiets hus, Döbelnsgatan 9, Stockholm.

För att förslag från medlem skall kunna leda till beslut på årsmötet måste det vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före mötet.  Varmt välkomna!  Styrelsen

Verksamhetsberättelse 2016 finner du här: Verksamhetsberättelse
 

      Styrelsen 2016

Ordförande:
Anna Refors
Ledamöter:
Sisko Almgren (kassaförvaltare)
Anna Byberg (sekreterare)
Madeleine von Strauss (vice ordförande)
Anette Bornesand
Lotta Ivarsson
Suppleanter:
Ylva Hjerpe
Sara Rådbo
Catharina Sylwander
Karin Edlund
Valberedning:
Susanna Ballago (sammankallande)
Ingela Blad
Revisor:
Gunilla Sundén
Anna Hammarhjelm (revisorsuppleant)