Svenska Dyslexiföreningen region Väst


För att spara pengar och miljö gör vi våra medlemsutskick via e-post. Du som är medlem i Svenska Dyslexiföreningen region Väst men inte nås av våra utskick, vänligen kontakta oss på dyslexi.vast@gmail.com så kan vi lägga till Dig på vår sändlista.

 

Styrelse 2016
Helena Jacobsson, ordförande
Karin Allenström, sekreterare
Kajsa Tholén Järnstedt, kassör
Linda Fjellman, ledamot
Mia Jigliden, ledamot
Malin Tenblad, suppleant
Eva-Marie Wibel, suppleant
Malena Åvall, suppleant
Kjell Eriksson, representant FMLS
Eva Cedermark, revisor
Wera Andbert, revisorsuppleant

Valberedning
Barbro Nicander,
Marie Jacobsson

Välkommen att kontakta styrelsen via:
dyslexi.vast@gmail.com

Program 2017

Bästa medlemmar!
Nytt år med nya möjligheter. Vi hälsar nya och tidigare medlemmar ett härligt år. Ni medlemmar är mycket viktiga för SDV:s verksamhet. Ditt engagemang och din delaktighet i föreningen är av stor vikt för att vi tillsammans ska sprida intressanta forskningsresultat och arbetssätt som främjar utvecklingen av våra arbetssätt för att alla elever med läs – och skrivsvårigheter/dyslexi och dyskalkyli ska kunna utmanas utifrån sina förmågor.
Maila gärna SDV det DU är intresserad av för att vi ska kunna planera föreläsningar, som just du är intresserad av.
SPRID informationen om vårens program. Medlemsavgiften är 250: -/år, där två föreläsningar ingår.
 

Helena Jacobsson
Ordförande

 

 

FÖRELÄSNING

Ann-Louise Ljungblad: Rationell pedagogik – respektfulla och tillitsfulla lärare-elevrelationer som kan möta matematiksvårigheter.

Ann-Louise Ljungblad är universitetslektor vid Göteborgs Universitet och är aktuell med sin avhandling ”Takt och hållning”. Hennes forskning visar på vikten av att identifiera relationsbärande processer i matematikundervisningen.

Hur identifieras relationsbärande processer i matematik-undervisningen? Hur kan lärare skapa meningsfulla relationer i matematikundervisningen? Vad säger forskningen om lärar-elevrelationers betydelse? Hur framträder lärarens relationsarbete i undervisningsmiljöer som elever beskriver som framgångsrika? Hur kan lärare relationellt hantera matematikundervisningens svåraste situationer? Hur kan en pedagogisk taktfullhet förstås i mötet med alla elever?
Tid: onsdag den 29 mars, kl 18.00 – 20.00
Plats: Burgården, sal Tosca, våning 2

ÅRSMÖTE 2017

Härmed kallas du till årsmöte i Svenska Dyslexiföreningen region Väst

När: onsdag den 29 mars 2017
Plats: Burgården, Skånegatan 20, Tosca, våning 2,
kl. 20.15 - 20.4

BESÖK oss på Läromedelsutställningen 25 – 26 april, Eriksbergshallen.

DYSLEXIKONGRESS 2017 i Stockholm, den 10 – 12 augusti. Läs mer under fliken Kongressen ovan.

BOKA måndag den 13 november.
Svenska Dyslexiföreningen med samverkan av SDV, kommer att arrangera en heldag om matematiksvårigheter /dyskalkyli
på Burgården.
Mer information kommer när programmet är klart.