Tidskriften

Dyslexi – aktuellt om läs- och skrivsvårigheter, är en tidskrift som förmedlar aktuell forskning inom området, god pedagogisk praxis och som belyser olika skolfrågor. 

Nummer 4 2016 är ute nu!

Ur nr 4:
Gör rätt från början! - Mats Myrberg
Från arbetsminne till metakognitiv planeringsförmåga
- Petri Partanen

  • Tidskriften utkommer med 4 nr/år
  • En prenumeration kostar 250 kr/år
  • För medlemmar ingår prenumeration i årsavgiften

Annonsprislista

Kontakta redaktionen

Redaktör: Susanne af Sandeberg
E-post: susanne@dyslexiforeningen.se
Annonsansvarig: Veronica  Holtsjö
E-post: veronica.holtsjo@gmail.com

 

Beställ enstaka tidskriftsnummer här: