Aktuellt

Just nu

Åhörarkopior från utbildningsdagen den 15.11
finns nu utlagda under “föreläsningsmaterial “ på utbildningssidorna.

PLATSER KVAR TILL HÖSTENS UTBILDNINGSDAGAR!

Umeå 29.11
Stockholm 6.12
Program & anmälan under Utbildningsdagar

FÖRNYA MEDLEMSKAPET!

Glöm inte  att förnya medlemskapet för 2018! 

Betalas in på g 5097-7925. Medlemsavgiften är 250 kr för individuell medlem och 1000 kr för stöd organisationer, t ex skolor.

HAR VI DIN AKTUELLA E-POST?
För att spara pengar och miljö gör vi våra medlemsutskick
via e-post. Du som är medlem i Svenska Dyslexiföreningen men inte nås av våra utskick, vänligen kontakta oss på
info@dyslexiforeningen.se så kan vi lägga Dig till vår sändlista.


Om screening av dyslexi

I media har det på senare tid förekommit förenklad och ibland helt felaktig information rörande screening av dyslexi. Vi vill därför framföra några klargöranden angående ögonrörelser och dyslexi. Läs mer här

Ny uppvaktning om nationella proven 28/8 2018

Föreningen uppvaktade hösten 2017 tillsammans med Dyslexiförbundet gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström angående nationella proven i svenska, särskilt i åk 3 och 6, där ju elever som har dyslexi med nuvarande bestämmelser inte får använda sina ordinarie hjälpmedel. Läs mer här

Almedalsveckan 1-8/7 2018

Svenska Dyslexiföreningen och Dyslexiförbundet hade fyra  seminarier under Almedalsveckan den 3:e och 4:e juli. Dyslexiföreningen ansvarade för två av dem, båda fullsatta: Tidiga insatser till ingen nytta? och Lärares kunskap om dyslexi. Läs mer här 

Skolverket om bedömningsstödet

I vår tidskrift Dyslexi - aktuellt om läs- och skrivsvårigheter nr 2/2018 intervjuar vi Skolverket angående Bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling i årskurs 1. (2018-05-15) Läs mer här 

SETT-mässan i KISTA 11-13/4 2018

Årets SETT-mässa var som vanligt välbesökt och många hittade fram till vår monter, som vi i år delade med Dyslexiförbundet. Vi hade laddat upp med tidskrifter och annat informationsmaterial och fick fylla på i flera omgångar. Läs mer här

Skolkommissionens betänkande 1/9 2017

Skolkommissionen har torsdag 20 april överlämnat sitt slutbetänkande ”Samling för skolan. Nationell strategi för kunskap och likvärdighet” (SOU 2017:35) till utbildningsminister Gustav Fridolin, gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström och Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning. Läs mer här

Hearing om elevers rätt till extra anpassningar och särskilt stöd 24/5 2017

Den 23 maj anordnade Svenska Dyslexiföreningen tillsammans med Dyslexistiftelsen, Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM), Dyslexiförbundet och Föräldraföreningen för Dyslektiska barn (FDB) en hearing för att belysa hinder och möjligheter när det gäller elevers lagstadgade rätt till extra anpassningar och särskilt stöd. Läs mer här