Anmälan är bindande. Kaffe ingår.

 

Läs - och skrivsvårigheter och elevhälsa
 

Torsdag 6 december  
Aulan, S:t Eriks Ögonsjukhus

Polhemsgatan 50, Stockholm

 

Deltagaravgifter

Medlemmar i Svenska Dyslexiföreningen 1000 kr. 
Övriga 1300 kr. Anmälan är bindande men plats kan överlåtas till annan. 

Anmälan kan också göras per mejl till info@dyslexiforeningen.se 
För ytterligare information kontakta kansliet per mejl eller telefon 08 - 437 462 39.