Anmälan till Goda grunder - lyckosam läsning!

Den 15 mars 2018 på ABF i Stockholm

Anmälan görs senast den 15 februari 2018, därefter i mån av plats. Anmälan är bindande & avbokning ska göras skriftligt. Då tar vi en avgift på 300 kr för administrativa kostnader.
From den 28 februari görs inga återbetalningar av erlagda deltagaravgifter.

Deltagaravgifter

  • Enskild medlem 1300 kr
  • Medlemmar i Svenska Dyslexiföreningen 950 kr
  • Heltidsstuderande vid universitet eller högskola 500 kr

Kaffe ingår.