Boken Aktuellt om Dyslexi

Aktuellt om läs- och skrivsvårigheter

Över hela världen pågår en intensiv forskning som ger oss de senaste kunskaperna om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och vad man kan göra för att förebygga och åtgärda. I vår senaste bok, som utkom i juli 2012, har vi samlat 10 artiklar av ledande forskare och praktiker.

  • Vad har vi lärt oss av 35 års forskning om relationen mellan fonologisk medvetenhet och läsinlärning? - Ingvar Lundberg
  • Läs- och rättstavningsvårigheter, två sidor av samma mynt - Karin Landerl & Kristina Moll
  • Lesing og leseproblemer innen forskjellige ortografier - Liv Bøyesen
  • Hur kan vi se på läs- och skrivsvårigheter - Christer Jacobson
  • Dyslexi och genforskning - Juha Kere
  • Dyslexi och tvåspråkighet - ett forskningsområde i utveckling - Christina Hedman
  • Dyslexi och strukturerad undervisning i engelsk läsning och stavning - ett lyckat exempel från vuxenundervisningen - Malin Holmberg
  • Alla kan lära sig läsa och förstå texter - Monica Reichenberg
  • När språkbygget inte är stabilt - Astrid Frylmark
  • Assistive Technology alias Alternativa verktyg - Idor Svensson
 

Boken kostar 110 kronor inkl porto. Beställ via formuläret.