Föreläsningsmaterial

Här lägger vi ut material i form av pdf:er eller länkar till material från våra utbildningsdagar.  Formatet ser alltså olika ut, allt beroende på vad föreläsaren föredrar. 

 

Material från kurser och konferenser

Föreläsningsmaterialet tas bort efter en månad

Hösten 2018

Läs- och skrivsvårigheter och elevhälsa
St Eriks ögonsjukhus 6.12 2018

Per-Arne Rydelius: Svensk skolpsykiatri
Siv Fischbein: Hälsa och skolprestation
Margareta Orvarsson Hannfors: God kunskap
grunden för åtgärder
Christina Hellman: Dyslexi och tvåspråkighet
Christer Jacobson: Läskedjor - snabb och enkel screening
Mattias Nilsson Benfatto & Gustav Seijmyr Öqvist:
Bedömning av läsförmågan gm ögonrörelsemätning

Goda grunder - framgångsrik läsning
Umeå universitet 29.11 2018

Astrid FrylmarK
Anna Strid
Ulrika Wolff


Läsinlärning, assisterande teknik och självförtroende
ABF Stockholm 15 november

Idor Svensson: Assisterande teknik för personer med
läs- och skrivsvårigheter

Thomas Nordström: Measures that matter. Ny avhandling
om individanpassningar

Emma Lindeblad: Mående och självuppfattning hos barn och ungdomar med lässvårigheter

Camilla Nilvius: Att förebygga läs-, skriv- och matematiksvårigheter. RTI

Inger Fridolfsson: Vilka metoder för läsinlärning fungerar bäst och hur vet vi det?

 
dyslexi-skrivsvårigheter.jpg