Föreläsningsmaterial

Här lägger vi ut material i form av pdf:er eller länkar till material från våra utbildningsdagar.  Formatet ser alltså olika ut, allt beroende på vad föreläsaren föredrar. Materialet ligger normalt kvar i tre veckor, sedan tas det bort.

 

Material från kurser och konferenser

2017

1. Matematiksvårigheter - en pedagogisk utmaning. Hörsal A, Umeå, 31 mars.

2016

1. Matematiksvårigheter - en pedagogisk utmaning.
ABF, Stockholm, 
9 september

2. Att skapa goda förutsättningar för barn med språkstörning inklusive läs- och språksvårigheter. Missionskyrkan, Linköping, 12 oktober

3. Läs- och skrivsvårigheter kommer sällan ensamma - Dyslexi och komorbiditet.
 Skolförvaltningen, Malmö 10 november

 

 
dyslexi-skrivsvårigheter.jpg