Nordiska Dyslexikongressen 2017

Den åttonde Nordiska kongressen om dyslexipedagogik ägde rum den 10-12 augusti 2017
på Stockholms universitet. Ledande internationella och nordiska forskare och pedagoger
deltog i 9 plenarföreläsningar och över 30 sessioner.  Talarnas presentationer kommer, under
förutsättning att de godkänner publicering, att läggas upp allt eftersom de kommer in. 
Presentationerna ligger kvar under en begränsad tid.

Vi arrangörer vore tacksamma om kongressdeltagarna bidrar till att förbättra kommande
evenemang genom att fylla i den webbutvärdering som finns här nedan.

Keynote speakers Info
Programmet: Program
Abstracts till kongressen: Abstracts
Presentationer: Edyburn, GoswamiGustafsson, KarlssonLyytinen, Melby-Lervåg, Thellenberg_LevlinUddén
Elbro, Fälth, Lervåg, Kristensson_Rack, Nakeva, Oakhill, McKeown , Svensson_Almgren Bäck, Sjödin, EdyburnWolff  plenar, Wolff

Utvärdering: Formulär