LÄS- och SKRIVPÄRMEN

LÄSK-pärmen
 
 

Läs och skriv-pärmen

LÄSK står för läs-och skrivsvårigheter. LÄSK-pärmen används i skolan av pedagoger och föräldrar med barn i grundskolan och ger tips för undervisning och läxläsning. Pärmen tar upp läsinlärning, alternativa verktyg, undervisning i engelska, betygsättning, arbetsminne med mera.

 

Bakom LÄSK-pärmen står Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn, FDB, Dyslexiförbundet FMLS och Svenska Dyslexiföreningen.

LÄSK-pärmen i olika format

Idag finns LÄSK-pärmen i flera olika format så att du själv kan välja det som passar bäst.

Här finns en länk till den senast uppdaterade versionen:
http://www.fdb.nu/wp-content/uploads/2015/07/L%C3%84SK-p%C3%A4rm1.pdf

Som tryckt pärm eller bok kan den beställas från FDB:

  • A4-pärm (ISBN 978-91-9772-306-0)
  • A5-bok (ISBN 978-91-9772-307-7)

http://www.fdb.nu/lask-parmen/