Om föreningen

Svenska Dyslexiföreningen bildades 1989. Medlemmarna är i första hand personer som arbetar med barn eller vuxna som har grava läs- och skrivsvårigheter, till exempel lärare, specialpedagoger, logopeder, läkare och psykologer, men föreningen är öppen för alla.

Föreningen arbetar för att

  • sprida kunskap och skapa medvetenhet om dyslexi/läs- och skrivsvårigheter

  • omsätta aktuell forskning i pedagogisk verksamhet

  • på olika sätt tillvarata de med funktionsnedsättningen läs- och skrivsvårigheter/dyslexis intressen

Detta sker bl a genom att

  • Utge tidskriften Dyslexi – aktuellt om läs- och skrivsvårigheter

  • Ha en fortlöpande dialog med myndigheter och med arbetsmarknadens parter

  • Anordna utbildningar om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

  • Stödja projekt kring läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Föreningen har ett nära samarbete med Svenska Dyslexistiftelsen som består av internationellt framstående forskare som belyser dyslexiproblemet från sina olika områden. Föreningen samverkar också med Dyslexiförbundet FMLS och Föräldraföreningen för dyslektiska barn, samt med Specialpedagogiska skolmyndigheten och Myndigheten för tillgängliga studier. 

Föreningen har en egen Facebooksida där vi lägger ut kommentarer och tips.

Organisation

Svenska Dyslexiföreningen är en ideell riksorganisation vars medlemmar finns över hela landet. Den har fyra regionala föreningar.


 

 

Svenska Dyslexiföreningens styrelse 2018

Marianne Bernadotte, hedersordf.
Christina Hellman, ordf.
Peter af Trampe, vice ordf.
Anneli Andersson, ledamot
Louise Belfrage, ledamot
Siv Fischbein, ledamot, repr Svenska Dyslexistiftelsen
Kerstin Hyrefelt, ledamot
Christer Jacobson, ledamot
Johanna Kristensson, ledamot
Lisa Marx, ledamot
Eva Sundberg, ledamot
Idor Svensson, ledamot

Inger Fridolfsson, suppleant
Helena Jacobsson, suppleant
Kerstin Johnson Thörne, suppleant
Torbjörn Lundgren, suppleant
Bertil Löfdahl, suppleant
Agneta Rydberg, suppleant

Regionföreningarnas ordförande
Anneli Andersson, Region Södra Sverige
Helena Jacobsson, Region Väst
Anna Refors, Region Storstockholm
Pernilla Söderberg Juhlander, Region SydOst

Tidskriftskommitté 2018

Susanne af Sandeberg, red. susanne@dyslexiforeningen.se
Christina Hellman, ansv. utg. ordf@dyslexiforeningen.se
Gerty Engh
Christer Jacobson
Egon Nordman
Agneta Rydberg
Idor Svensson
Peter af Trampe

Rådgivning

Rådgivningen har öppet tisdagar 9-11 och 13-15.
Kontakta Susanne på susanne@dyslexiforeningen.se eller
0761 01 81 60
 

Kansliet
08-43746239

info@dyslexiforeningen.se