KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2017 MED REGION DALARNAS
            DYSLEXIFÖRENING

            OBS! Ny tid: Tisdag 4 april kl 18
            Plats: HSOs lokaler på Klöverstigen 10 C, Borlänge

 

Vi inleder med att hålla ett förmöte där vi berättar om föreningen, våra utmaningar och förutsättningar därefter genomför vi ett årsmöte. Eftersom föreningen varit vilande sedan hösten 2014 behöver vi ta nya tag och se över hur föreningen skulle kunna överleva o på vilket sätt alla skulle kunna fördela jobbet.

Självklart bestämmer vi själva vilken ambitionsnivå vi vill ha. Hör gärna av dig till undertecknad om du har några frågor eller har tips om någon som inte är medlem i dag men som kan vara intresserad att veta mer om vad som kan göras tillsammans för att uppmärksamma dyslexi i Dalarna.

Handlingarna kommer att mejlas till alla som anmäler sig eller vill ha dem per mejl. De kommer också att delas ut på årsmötet. 

Välkommen!

Dalarnas Dyslexiförenings styrelse
Holger Petersson, ordförande

Anmälan (för förtäringens skull) senast måndag 6 mars till Holger Petersson, tel 070-240 50 40 eller mejl:
Holgerp63@gmail.com