Regionföreningen i Dalarna är för närvarande vilande.
Vill du vara med och aktivera den, kontakta oss
på info@dyslexiforeningen.se