Svenska Dyslexiföreningen region södra Sverige


Vi är en aktiv förening med många aktiviteter företrädesvis på Malmö folkhögskola men även på andra platser i södra Sverige. För att spara pengar och miljö gör vi våra medlemsutskick via e-post. Du som är medlem i Svenska Dyslexiföreningen region södra Sverige men inte nås av våra utskick, vänligen kontakta oss på info@dyslexisamverkanskane.se så kan vi lägga till Dig på vår sändlista.

 

Europeiska dyslexiveckan 2017 

Måndag 2/10 kl. 17-19 Stadsbiblioteket i Malmö, Slottet vån 2  

Dialogmöte med politiker och intresseföreningar om: Hur ser tillgängligheten ut i samhället? Vad görs och vad behöver förbättras?

Deltagare: Kjell Stjernholm, Riksdagskandidat, ingår i arbetsgruppen för funktionshinderpolitisk rapport. Nils Karlsson, Kommunalråd i Malmö med ansvar för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Joakim Uppsäll-Sjögren, har jobbat med tillgänglighet och tillgänglig utbildning i 20 år. Är ordförande i föreningen Begripsam samt Dyslexiförbundet i Helsingborg/Höganäs. Joakim har själv dyslexi och ett rörelsehinder. Anneli Andersson representerar Svenska Dyslexiföreningen och Dyslexisamverkan Skåne.  

 

Tisdag 3/10 kl. 18.00 Veberöds bibliotek. 

Tips och trix för dig med dyslexi med Eva von Bahr, Danielle Andersson och Pontus Källström, som alla tre har dyslexi. Danielle går i gymnasiet, Pontus studerar på högskolan och Eva fick sin diagnos som vuxen. Här delar de med sig av användbara appar och andra tips och trix som kan hjälpa dig med dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter i studier och i det dagliga livet. 

 

Onsdag 4/10 kl. 18.00 Malmö stadsbibliotek, Gullbergrummet.

Tips och trix för dig med dyslexi med Eva von Bahr, Danielle Andersson och Pontus Källström, som alla tre har dyslexi. Danielle går i gymnasiet, Pontus studerar på högskolan och Eva fick sin diagnos som vuxen. Här delar de med sig av användbara appar och andra tips och trix som kan hjälpa dig med dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter i studier och i det dagliga livet. 

 

 

Styrelse 2016
Anneli E Andersson, ordförande
Gerty Engh, sekreterare
Anne-Charlotte Larsson, kassör
Catharina Åkerman, ledamot
Charlotte von Wachenfelt Wikevall, ledamot
Kerstin Ryning, ledamot
Anna Svalin, ledamot
Kersti Ericsson, ledamot
Jörgen Palm, suppleant
Elisabeth Klevborn, revisor
Ingalill Sjunnesson, revisor

Välkommen att kontakta styrelsen via:

anneli_e_andersson@hotmail.com