Svenska Dyslexiföreningen region sydost, SDS, Växjö

Välkomna till den nya regionföreningen!

Ordförande: Ann-Christin Dettner-Arvidsson
 ac.dettarv.@gmail.com.

Vice ordförande och ledamot: Christer Jacobson
Kassör och ledamot: Marianne Björn Milrad
Ledamot: Pernilla Söderberg Juhlander