Kurser och konferenser

AKTUELLA UTBILDNINGSDAGAR

Hösten 2018

Utbildningsdag i Stockholm den 15 november 2018
Lokal: ABF
Läsinlärning, assisterande teknik och självförtroende
Program

Anmälan: 

Våren 2018

Utbildningsdag i Stockholm den 15 mars 2018
Lokal: ABF
Goda grunder - lyckosam läsning!
Program

OBS! DAGEN ÄR INSTÄLLD OCH FLYTTAD TILL HÖSTEN. NÄRMARE BESKED OM NYTT DATUM KOMMER
Läs- och skrivsvårigheter och elevhälsa 22 maj 2018

Lokal: Aulan, S:t Eriks Ögonsjukhus
Program
 

- - - - - - - - - - - - 
Hösten 2017

Utbildningsdag i Göteborg 13 november
Lokal: Burgårdens konferenscenter
Matematiksvårigheter- dyskalkyli - en pedagogisk utmaning
Program
Utbildningsdag i Stockholm 17 november
Lokal: ABF
Flerspråkighet och dyslexi - ett dilemma i skolan
Program

Tidigare utbildningsdagar


Utbildningsdag i Umeå 31 mars 2017
Matematiksvårigheter - en pedagogisk utmaning
Program
Matematikdag i Stockholm 9 september 2016
Matematiksvårigheter – en pedagogisk utmaning.
Program
Utbildningsdag i Linköping 12 oktober 2016
Att skapa goda förutsättningar för barn med språkstörning inklusive läs- och språksvårigheter
Program
Utbildningsdag i Malmö 10 november 2016
Läs- och skrivsvårigheter kommer sällan ensamma - Dyslexi och komorbiditet
Program

Utbildningsdagar

Svenska Dyslexiföreningen arrangerar varje år  ett antal utbildningsdagar i olika delar av Sverige. Utbildningsdagar riktar sig till professionella utövare som pedagoger, logopeder, lärar- och logopedstudenter. Självklart  är även andra yrkesgrupper och anhöriga välkomna. Vi strävar efter att ta upp aktuella teman. Några exempel  från de senaste åren är: ”Tidig upptäckt – tidiga insatser”,” Läs- och skrivsvårigheter kommer inte ensamma – dyslexi och komorbiditet”, ”Matematiksvårigheter – en pedagogisk utmaning”.


dyslexi-skrivsvårigheter.jpg