Kurser och konferenser

FÖREBYGG, UPPTÄCK OCH SÄTT IN ÅTGÄRDER VID LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER HÖSTEN 2019

Läs mer om kursen här

Kursen är dessvärre inställd p g a för få anmälda

Tidigare utbildningsdagar

Stockholm, september 2019

ATT ARBETA MED LÄSNINGEN NÄR MAN TROR
ATT TÅGET HAR GÅTT

Läsutvecklande insatser för elever som har läs- och skrivsvårigheter i grund- och gymnasieskola

18 september 2019 ABF, Sveavägen 41, Stockholm

Program
Presentationerna återfinns under
FöreläsningsmaterialL

—————————————————


Stockholm, december 2018
Lokal: Aulan, S:t Eriks Ögonsjukhus
Läs- och skrivsvårigheter och elevhälsa
Program
Umeå, november 2018
Goda grunder - lyckosam läsning!
Program
Stockholm, november 2018
Läsinlärning, assisterande teknik och självförtroende
Program
Stockholm,  mars 2018
Goda grunder - lyckosam läsning!
Program
Göteborg, november 2017
Matematiksvårigheter- dyskalkyli - en pedagogisk utmaning
Program
Stockholm, november 2017
Flerspråkighet och dyslexi - ett dilemma i skolan
Program
Umeå, mars 2017
Matematiksvårigheter - en pedagogisk utmaning
Program
Stockholm, september 2016
Matematiksvårigheter – en pedagogisk utmaning.
Program
Linköping, oktober 2016
Att skapa goda förutsättningar för barn med språkstörning inklusive läs- och språksvårigheter
Program
Malmö, november 2016
Läs- och skrivsvårigheter kommer sällan ensamma - Dyslexi och komorbiditet
Program

Utbildningsdagar

Svenska Dyslexiföreningen arrangerar varje år  ett antal utbildningsdagar i olika delar av Sverige. Utbildningsdagar riktar sig till professionella utövare som pedagoger, logopeder, lärar- och logopedstudenter. Självklart  är även andra yrkesgrupper och anhöriga välkomna. Vi strävar efter att ta upp aktuella teman.

Vi skräddarsyr gärna kurser på begäran! Kontakta oss på
info@dyslexiforeningen.se.


dyslexi-skrivsvårigheter.jpg