Kurser och konferenser

Ny utbildning våren 2019!

FÖREBYGG, UPPTÄCK OCH SÄTT IN ÅTGÄRDER VID LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER
I januari går startskottet för Svenska Dyslexiföreningens nya satsning; en fortbildningskurs som riktar sig till skolpersonal i F-6. Kursen ger konkreta förslag för läs- och skrivundervisningen samt belyser aktuell forskning. Kursen ges fem halvdagar i Stockholm.

Läs mer om kursen här
Anmälan

HÖSTENS UTBILDNINGSDAGAR

Halv utbildningsdag i Stockholm den 6 december 2018
Lokal: Aulan, S:t Eriks Ögonsjukhus
Läs- och skrivsvårigheter och elevhälsa
Program


Utbildningsdag i Umeå den 29 november 2018
Lokal: Umeå universitet, Humanisthuset, hörsal F

Goda grunder - lyckosam läsning!
Program

Utbildningsdag i Stockholm den 15 november 2018
Lokal: ABF
Läsinlärning, assisterande teknik och självförtroende
Program——————
Tidigare utbildningsdagar

Stockholm  mars 2018
Goda grunder - lyckosam läsning!
Program
Göteborg november 2017
Matematiksvårigheter- dyskalkyli - en pedagogisk utmaning
Program
Stockholm november 2017
Flerspråkighet och dyslexi - ett dilemma i skolan
Program
Umeå mars 2017
Matematiksvårigheter - en pedagogisk utmaning
Program
Stockholm september 2016
Matematiksvårigheter – en pedagogisk utmaning.
Program
Linköping oktober 2016
Att skapa goda förutsättningar för barn med språkstörning inklusive läs- och språksvårigheter
Program
Malmö november 2016
Läs- och skrivsvårigheter kommer sällan ensamma - Dyslexi och komorbiditet
Program

Utbildningsdagar

Svenska Dyslexiföreningen arrangerar varje år  ett antal utbildningsdagar i olika delar av Sverige. Utbildningsdagar riktar sig till professionella utövare som pedagoger, logopeder, lärar- och logopedstudenter. Självklart  är även andra yrkesgrupper och anhöriga välkomna. Vi strävar efter att ta upp aktuella teman.

Vi skräddarsyr gärna kurser på begäran! Kontakta oss på
info@dyslexiforeningen.se.


dyslexi-skrivsvårigheter.jpg