Utbildningsdagar

Svenska Dyslexiföreningen arrangerar varje år  ett antal utbildningsdagar i olika delar av Sverige. Utbildningsdagar riktar sig till professionella utövare som pedagoger, logopeder, lärar- och logopedstudenter. Självklart  är även andra yrkesgrupper och anhöriga välkomna. Vi strävar efter att ta upp aktuella teman. Några exempel  från de senaste åren är: ”Tidig upptäckt – tidiga insatser”,” Läs- och skrivsvårigheter kommer inte ensamma – dyslexi och komorbiditet”, ”Matematiksvårigheter – en pedagogisk utmaning”.

 

Kurser och konferenser

Hösten 2017
Utbildningsdag i Göteborg 13 november
Lokal: Burgårdens konferenscenter
Matematiksvårigheter- dyskalkyli - en pedagogisk utmaning
Program
Anmälan
 

Utbildningsdag i Stockholm 17 november
Lokal: ABF
Flerspråkighet och dyslexi - ett dilemma i skolan
Program
Anmälan

Våren 2018
Text
 


Tidigare utbildningsdagar


Utbildningsdag i Umeå 31 mars 2017
Matematiksvårigheter - en pedagogisk utmaning
Program
Matematikdag i Stockholm 9 september 2016
Matematiksvårigheter – en pedagogisk utmaning.
Program
Utbildningsdag i Linköping 12 oktober 2016
Att skapa goda förutsättningar för barn med språkstörning inklusive läs- och språksvårigheter
Program
Utbildningsdag i Malmö 10 november 2016
Läs- och skrivsvårigheter kommer sällan ensamma - Dyslexi och komorbiditet
Program

 

 

 

 
dyslexi-skrivsvårigheter.jpg