Välkommen till Svenska Dyslexiföreningen

Startsida

Föreningen arbetar för att:

  • sprida kunskap och skapa medvetenhet om dyslexi/läs- och skrivsvårigheter
  • omsätta aktuell forskning i pedagogisk verksamhet
    Broschyr

Tidiga insatser

Boka redan nu , fredagen den 23 januari 2015, ABF-huset i Stockholm
Tema: Tidiga insatser
Målgrupp: förskollärare, klasslärare, specialpedagoger, speciallärare
Information om program och sista anmälningsdag kommer dels i tidskriften och dels på hemsidan senare i höst.

 

Aktiviteter under Dyslexiveckan v. 41

Svenska Dyslexiföreningen region Storstockholm
Region Storstockholm kommer att ha bemannade bokbord på tre olika bibliotek.

  • Tisdag 7/10, Täby bibliotek kl.15-18 
  • Onsdag 8/10,Uppsala stadsbibliotek vid bibliotekets frukostmöte, samt kl. 17-20
  • Torsdag 9/10, Stockholms stadsbibliotek kl. 15-20

Anna Refors, ordförande

Svenska Dyslexiföreningen, region Väst, SDV, Göteborg
SDV hälsar alla  intresserade välkomna till en föreläsning med Professor Monica Reichenberg Tid och plats: torsdagen den 9 oktober klockan 18.00-20.00 ,  GR, Gårdavägen 2, Göteborg

se bilaga:  Inbjudan   (klicka)

Kerstin Johnson Thörne, ordförande

Svenska Dyslexiföreningen region Södra Sverige
Region Södra Sverige kommer att ha ett flertal evenemang.

se bilaga:   Dyslexiveckan i Skåne 2014   (klicka)

Anneli Andersson, ordförande

 

 

Språkdag i Umeå

Tyvärr måste vi skjuta upp vår språkdag i Umeå.
Återkommer så snart vi fått ett nytt datum.

Skolverket avskaffar rätten till ljudstöd i nationella proven i svenska i åk 3 och 6

Rätten till ljudstöd avskaffas   (klicka)