Åhörarkopior- fokus på skolhälsan 12 maj

Åhörarkopior :
Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi med fokus på skolhälsovården , 12 maj 2016

Dyslexi_chh.pdf Hellman            (klicka)
Ped utr 12 maj 2016 åhörarkopior.pdf Hyrefelt      (klicka)
DyslexidagNyTeknik       (klicka)

Matematikdag i Stockholm , 9 september

Matematiksvårigheter – en pedagogisk utmaning

Välkommen till en matematikdag på ABF i Stockholm

Datum :  9 september
Målgrupp: matematiklärare på alla stadier, speciallärare, specialpedagoger, logoder, lärarstudenter m.fl

Program 9 september ABF            (klicka)
Anmälningsblankett     (klicka)

Utbildningsdag i Linköping 12 oktober

Att skapa goda förutsättningar för barn med språkstörning
inklusive 
läs- och språksvårigheter

12 oktober 
Lokal: Missionskyrkan , Drottninggatan 22, Linköping

program            (klicka)
Anmälningsblankett   (klicka)

Kommande utbildningsdagar

Läs- och skrivsvårigheter / dyslexi med fokus på skolhälsovården
Samarbete med Marianne Bernadptte Centrum 
Torsdag 12 maj, St Eriks Ögonsjukhus

Matematiksvårigheter  - en pedagogisk utmaning
Fredag 9 september på ABF i Stockholm, se program ovan

Att skapa goda förutsättningar för barn med språkstörning inklusive läs- och skrivsvårigheter
Onsdag 12 oktober, Linköping, se program ovan

Läs- och skrivsvårigheter kommer sällan ensamma – Dyslexi och komorbiditet
Torsdag 10 november i Malmö, lokal: Skolförvaltningen, se kommande program

 

 

Grattis Monica!

Professor Monica Reichenberg har tilldelats Ingvar Lundbergs pris 2015 (Natur & kultur)  på
100 000 kr för sin forskning om läsning och läsförståelse.

monica_reichenberg-001