Välkommen till Svenska Dyslexiföreningen

Startsida

Föreningen arbetar för att:

  • sprida kunskap och skapa medvetenhet om dyslexi/läs- och skrivsvårigheter
  • omsätta aktuell forskning i pedagogisk verksamhet
    Broschyr

Tidiga insatser

Boka redan nu , fredagen den 23 januari 2015, ABF-huset i Stockholm
Tema: Tidiga insatser
Målgrupp: förskollärare, klasslärare, specialpedagoger, speciallärare
Information om program och sista anmälningsdag kommer dels i tidskriften och dels på hemsidan senare i höst.

 

Vetandets värld, P1

Lyssna på Lotta Nylanders reportage från vår sjunde nordiska dyslexikongress ,
”Bli vän med det skrivna ordet”, 14 – 16 augusti i Stockholm.
Programmet sändes i ”Vetandets värld” i P1, 140821

Rubrik: Dyslexi-hjälp saknar ofta forskningsstöd

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/417686?programid=412

 

Populära bokstöd

Bokstödspresenterna till föreläsarna visade sig bli mycket populära. Många kongressdeltagare frågade var de själva kunde köpa dem. Här kommer en lista på återförsäljare.

Bokstöd återförsäljare   (klicka)

Dyslexikongressen 2014 PP

PP-presentationer

Elisabeth Arnbak      Pirjo Aunio       Gun Axelsson   Åsa Elwér     Anna Fouganthin
Jorgen Frost    Astrid Frylmark   Linda Fälth          Elena Grigorenko       Jan-Eric Gustafsson
Malin Holmberg     Christer Jacobson  Björn Kadesjö   Johanna Kristensson del1
Johanna Kristensson, Erica Eklöf del 2     Francisco Lacerda  Karin Landerl    Heikki Lyytinen
Paavo Leppänen   Monica Melby – Lervåg     Mats Myrberg   Pekka Niemi     MadsPoulsen
Monica Reichenberg   
Eva-Kristina Salameh   Gunilla Salo    Margareta Sandström
Ann Margaret Smith   
SBU Karin Stenström    Catharina Tjernberg      Minna Torppa
Jacob Åsberg   
Åsa Öfors