Välkommen till Svenska Dyslexiföreningen

Startsida

Föreningen arbetar för att:

  • sprida kunskap och skapa medvetenhet om dyslexi/läs- och skrivsvårigheter
  • omsätta aktuell forskning i pedagogisk verksamhet
    Broschyr

Tidig upptäckt – Tidiga insatser

Program och anmälningsblankett till utbildningsdagen:

Tidig upptäckt –  Tidiga insatser

Fredag 23 januari 2015 

ABF-huset ,Sveavägen 41 Stockholm

Målgrupp:Personal i förskoleklass, lågstadielärare,  specialpedagoger, speciallärare, elevhälsan, skolledare.

OBS! Sista anmälningsdag – Måndag 19 januari 2015

program    (KLICKA)
Anmälningsblankett  (KLICKA)

OBS! Antalet platser är begränsade

 

 

Utbildningsdag i Umeå – 28 april 2015

Välkommen till utbildningsdagen

Tidig upptäckt – Tidiga insatser

28 april 2015 , Umeå universitet , Lindellhallen, hörsal C

                                                         program       (klicka)

 Anmälningsblankett   (klicka)

Skolverket avskaffar rätten till ljudstöd i nationella proven i svenska i åk 3 och 6

Rätten till ljudstöd avskaffas   (klicka)

Yttrande – Åtgärdsprogram

Svenska Dyslexiföreningen anser att åtgärdsprogram är en viktig förutsättning för att insatserna för en elev i behov av särskilt stöd ska kunna planeras och genomföras på ett effektivt sätt. Vi avstyrker därför de lagändringar som föreslås i promemorian då det gäller åtgärdsprogram.

Läs yttrandet i sin helhet

Yttrande U2013-4296-S Åtgärdsprogam  (klicka)