Välkommen till Svenska Dyslexiföreningen

Startsida

Föreningen arbetar för att:

  • sprida kunskap och skapa medvetenhet om dyslexi/läs- och skrivsvårigheter
  • omsätta aktuell forskning i pedagogisk verksamhet
    Broschyr

”Tidig upptäckt…” Umeå power-points

bild 3Astrid Frylmark , Fridolfsson- åhörarkopia1Johanna Kristensson     (klicka på namnen)

Utbildningsdag – boka i almanackan

Stockholm – 16 november
Plats: ABF-huset Sveavägen 41

Kristianstad 9 oktober

          ”Tidig upptäckt – Tidiga insatser”

Målgrupp: Lågstadielärare, personal i förskoleklass, specialpedagoger/ lärare, lärarstudenter, logopeder, elevhälsan, skolledare

program     (klicka)
Anmälningsblankett  (klicka)

 

Grattis Monica!

Professor Monica Reichenberg har tilldelats Ingvar Lundbergs pris 2015 (Natur & kultur)  på
100 000 kr för sin forskning om läsning och läsförståelse.

monica_reichenberg-001