Välkommen till Svenska Dyslexiföreningen

Startsida

Föreningen arbetar för att:

  • sprida kunskap och skapa medvetenhet om dyslexi/läs- och skrivsvårigheter
  • omsätta aktuell forskning i pedagogisk verksamhet
    Broschyr

Årsmöte 2015 – Svenska Dyslexiföreningen

Kallelse till årsmöte
Medlemmarna i Svenska Dyslexiföreningen kallas till årsmöte
Datum: Fredagen den 8 maj 2015
Tid:kl.15.00 – 18.00
Plats: ABF-huset , Palmesalen 1 tr,  Sveavägen 41, Stockholm
Årsmötet avslutas med en föreläsning av Ulrika Wolff

För att förslag från medlem skall kunna leda till beslut på årsmötet måste det vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före mötet.

Varmt välkomna/ styrelsen

Årsmöte- Region Storstockholm

Kallelse till årsmöte
Medlemmarna i Svenska Dyslexiföreningen Region Storstockholm kallas till årsmöte.
Onsdagen den 22 april 2015 klockan 17:30-19:00,
Franska skolan, Döbelnsgatan 9, Stockholm.

För att förslag från medlem skall kunna leda till beslut på årsmötet måste det vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före mötet.

Verksamhetsberättelse 2014
Revisionsberättelse 2014
Valberedningens förslag inför årsmötet 2015

Varmt välkomna/ styrelsen

Prins Carl Philip: ”Alla måste ta sitt ansvar”

undefined

Bild: Göran Segeholm

Prins Carl Philip fortsätter engagera sig för barn och unga med dyslexi. På måndagen genomfördes på prinsens initiativ en hearing om dyslexi. Under invigningstalet sa prinsen att han bestämt sig för att använda sin roll till att sätta dyslexi på agendan.

Hearingen (klicka för att läsa vidare)
https://www.youtube.com/user/Dysleximed   (klicka för att se filmen från Hearingen)
Läs hela Prinsens tal här.   (klicka)

 

 

 

Anita Sandells pris

Nomineringar till priset till Anita Sandells minne skall vara kansliet tillhanda senast den 30 mars 2015. För mer information ”klicka” nedan.

Anita Sandells pris