Välkommen till Svenska Dyslexiföreningen

Startsida

Föreningen arbetar för att:

  • sprida kunskap och skapa medvetenhet om dyslexi/läs- och skrivsvårigheter
  • omsätta aktuell forskning i pedagogisk verksamhet
    Broschyr

Seminarier i Almedalen!

Vem ska se till att det forskas på insatser för elever med dyslexi och dyskalkyli?
Tisdag 30 juni 16.00- 16.50
Högskolan lokal D20
Resultaten från SBU:s dyslexiutredning visade bland annat att det saknas vetenskapligt stöd för tester som används för att upptäcka och utreda elever med dyslexi. Det behövs mer forskning för att fylla kunskapsluckorna.  Men vem initierar och finansierar sådan forskning?

Medverkande:Christina Hellman-Stockholms universitet/ordförande Svenska Dyslexiföreningen,Christina Örnbjär (Fp)  Socialutskottet.
Moderator: Peter af Trampe

Får inte våra lärarstudenter lära sig någonting om dyslexi?Ett seminarium om innehållet i dagens lärarutbildningar och om lärarnas kompetens.
Tisdag 30 juni 17.00- 18.00
Högskolan lokal D20
Allt för många lärare vet inte hur de ska lära barnen att läsa och skriva. Det drabbar i synnerhet barn i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter. Varför anslås så få timmar på lärareutbildningen till metodik för läs- och skrivinlärning, och till vad man ska  göra när läsinlärningen krånglar

Medverkande:Christina Hellman-Stockholms universitet/ordförande Svenska Dyslexiföreningen.
Moderator: Torbjörn Lundgren

Tidig upptäckt – fortsatta insatser

Efter den populära utbildningsdagen ”Tidig upptäckt – Tidiga insatser”
fortsätter vi med:
”Tidig upptäckt – Fortsatta insatser”

Plats: ABF- huset , Sveavägen 41,  Stockholm
Datum: måndag 16 november

Målgrupp: Lågstadielärare, personal i förskoleklass, lärare på mellan- och högstadietspecialpedagoger/ lärare, lärarstudenter, logopeder, elevhälsan, skolledare

program 16 nov Stockholm
     (klicka)
Anmälningsblankett                 (klicka)

 

Kristianstad 9 oktober

          ”Tidig upptäckt – Tidiga insatser”

Målgrupp: Lågstadielärare, personal i förskoleklass, specialpedagoger/ lärare, lärarstudenter, logopeder, elevhälsan, skolledare

program 9 okt Kristianstad   (klicka)
Anmälningsblankett  (klicka)

 

Grattis Monica!

Professor Monica Reichenberg har tilldelats Ingvar Lundbergs pris 2015 (Natur & kultur)  på
100 000 kr för sin forskning om läsning och läsförståelse.

monica_reichenberg-001