Välkommen till Svenska Dyslexiföreningen

Startsida

Föreningen arbetar för att:

  • sprida kunskap och skapa medvetenhet om dyslexi/läs- och skrivsvårigheter
  • omsätta aktuell forskning i pedagogisk verksamhet
    Broschyr

Anita Sandells pris

Nomineringar till priset till Anita Sandells minne skall vara kansliet tillhanda senast den 30 mars 2015. För mer information ”klicka” nedan.

Anita Sandells pris

Åhörarkopior från ”Tidig upptäckt-Tidiga insatser” ABF 23 jan

Fridolfsson ABF 23 jan      (klicka)
Maria Rydqvist ABF 23 jan  (klicka)
Christina Hellman pp          (klicka)
Ann-Katrin Swärd pp           (klicka)

Utbildningsdag i Umeå – 28 april 2015

Välkommen till utbildningsdagen

Tidig upptäckt – Tidiga insatser

28 april 2015 , Umeå universitet , Lindellhallen, hörsal C

                                                         program       (klicka)

 Anmälningsblankett   (klicka)

Skolverket avskaffar rätten till ljudstöd i nationella proven i svenska i åk 3 och 6

Rätten till ljudstöd avskaffas   (klicka)