Svenska Dyslexiföreningen i Almedalen

Har vi en skola för alla eller får några elever betala utanförskapets pris?

Arrangörer: Svenska Dyslexiföreningen, Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn,
Dyslexiförbundet FMLS,

4/7 2016 08:30 – 10:00
Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal D22

Många elever med läs- och skrivsvårigheter får inte det stöd de behöver för att klara skolarbetet. Skollagen ger rektor ansvar för att ge elever stöd och anpassning samt se till att lärare har förutsättning att inkludera alla. Hur får vi fler att klara skolan? Vad händer om eleven inte får hjälp?

Medverkande: Lena Hök, hållbarhetschef Skandia Idéer för Livet, Skandia Idéer för Livet, IngMarie Wieselgren, läkare/projektchef, SKL, Idor Svensson, docent, Linköpings universitet, Lina Axelsson Kihlblom, ledamot i skolkommisionen, grundskolechef, Haninge kommun, Helén Ängmo, gd, Skolinspektionen, Fredric Helgesson, initiativtagare till DysseAppen, FDB, Paula Örn, kommunstyrelsens ordförande, Ale kommun

Den laglösa skolan – när skall skolan börja följa de regelverk som finns?

Arrangörer: Dyslexiförbundet FMLS, Svenska Dyslexiföreningen, Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn

4/6  kl. 10:15 – 11:45
Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal D22

Huvudmännen argumenterar med resursbrist när de inte ger elever i särskilt stöd eller alternativa verktyg. Inom vilken annan samhällssektor är det acceptabelt att lagar och förordningar systematiskt åsidosätts? Kommunen och skolan bestämmer, borde det vara så?

Medverkande: Christina Hellman, docent Stockholms universitet, Svenska dyslexiföreningen, Kenneth Nilsson, ordförande för SKL:s beredning för utbildning, SKL, Camilla Waltersson, politiker, Moderaterna, Sara Svanlund, 2:e vice förbundsordförande, Lärarnas Riksförbund, Karin Röbäck de Sousa, utredare/socionom, Barnombudsmannen BO

Matematikdag i Stockholm , 9 september

Matematiksvårigheter – en pedagogisk utmaning

Välkommen till en matematikdag på ABF i Stockholm

Datum :  9 september
Målgrupp: matematiklärare på alla stadier, speciallärare, specialpedagoger, logoder, lärarstudenter m.fl

Program Matematikdag 9 september ABF pdf            (klicka)
Anälningsblankett12 ny (2)    (klicka)

Utbildningsdag i Linköping 12 oktober

Att skapa goda förutsättningar för barn med språkstörning
inklusive 
läs- och språksvårigheter

12 oktober 
Lokal: Missionskyrkan , Drottninggatan 22, Linköping

program            (klicka)
Anmälningsblankett   (klicka)

Utbildningsdag i Malmö

Läs- och skrivsvårigheter kommer sällan ensamma
-
Dyslexi och komorbiditet

Torsdag10 november i Malmö

 Lokal: Skolförvaltningen,  Rönnblomsgatan 6A

Program    (klicka)
Anmälningsblankett läggs ut senare

 

 

Prins Carl Philip: ”Alla måste ta sitt ansvar”

undefined

Bild: Göran Segeholm

Prins Carl Philip fortsätter engagera sig för barn och unga med dyslexi. På måndagen genomfördes på prinsens initiativ en hearing om dyslexi. Under invigningstalet sa prinsen att han bestämt sig för att använda sin roll till att sätta dyslexi på agendan.

Hearingen (klicka för att läsa vidare)
https://www.youtube.com/user/Dysleximed   (klicka för att se filmen från Hearingen)
Läs hela Prinsens tal här.   (klicka)