Matematikdag i Stockholm , 9 september

Matematiksvårigheter – en pedagogisk utmaning

Välkommen till en matematikdag på ABF i Stockholm

Datum :  9 september
Målgrupp: matematiklärare på alla stadier, speciallärare, specialpedagoger, logoder, lärarstudenter m.fl

Program Matematikdag 9 september ABF pdf            (klicka)
Anälningsblankett12 ny (2)    (klicka)

Utbildningsdag i Linköping 12 oktober

Att skapa goda förutsättningar för barn med språkstörning
inklusive 
läs- och språksvårigheter

12 oktober 
Lokal: Missionskyrkan , Drottninggatan 22, Linköping

program            (klicka)
Anmälningsblankett   (klicka)

Utbildningsdag i Malmö

Läs- och skrivsvårigheter kommer sällan ensamma
-
Dyslexi och komorbiditet

Torsdag10 november i Malmö

 Lokal: Skolförvaltningen,  Rönnblomsgatan 6A, Malmö

Program      (klicka)
Anmälningsblankett   (klicka)

 

 

Prins Carl Philip: ”Alla måste ta sitt ansvar”

undefined

Bild: Göran Segeholm

Prins Carl Philip fortsätter engagera sig för barn och unga med dyslexi. På måndagen genomfördes på prinsens initiativ en hearing om dyslexi. Under invigningstalet sa prinsen att han bestämt sig för att använda sin roll till att sätta dyslexi på agendan.

Hearingen (klicka för att läsa vidare)
https://www.youtube.com/user/Dysleximed   (klicka för att se filmen från Hearingen)
Läs hela Prinsens tal här.   (klicka)

 

 

 

Skolverket avskaffar rätten till ljudstöd i nationella proven i svenska i åk 3 och 6

Rätten till ljudstöd avskaffas   (klicka)