Välkommen till Svenska Dyslexiföreningen

Startsida

Föreningen arbetar för att:

  • sprida kunskap och skapa medvetenhet om dyslexi/läs- och skrivsvårigheter
  • omsätta aktuell forskning i pedagogisk verksamhet
    Broschyr

Språkdag i Umeå

Välkommen till en dag om språkutveckling och språkstörningar i Umeå.
Datum: Tisdagen den 28 oktober
Plats: Dragonskolans aula
Konferensdagen vänder sig till klasslärare på låg, mellan- och högstadiet, speciallärare/pedagoger …
Vi återkommer med information så snart programmet är klart.

Den sjunde nordiska kongressen om dyslexipedagogik

Svenska Dyslexiföreningen och Svenska Dyslexistiftelsen inbjuder till kongress i Stockholm 14 – 16 augusti

kongressprogram 2014 (klicka)

anmälningsavgifterna står på s.10 i programmet

Deltagare - Kongressanmälan  (klicka)

Anmälan – utställare : https://www.webreg.se/expo/SDF14              (klicka)

 

Skolverket avskaffar rätten till ljudstöd i nationella proven i svenska i åk 3 och 6

Rätten till ljudstöd avskaffas   (klicka)

Yttrande – Åtgärdsprogram

Svenska Dyslexiföreningen anser att åtgärdsprogram är en viktig förutsättning för att insatserna för en elev i behov av särskilt stöd ska kunna planeras och genomföras på ett effektivt sätt. Vi avstyrker därför de lagändringar som föreslås i promemorian då det gäller åtgärdsprogram.

Läs yttrandet i sin helhet

Yttrande U2013-4296-S Åtgärdsprogam  (klicka)