Ny utbildningsdag 8 februari 2016

Läs- och skrivsvårigheter kommer sällan ensamma
-
Dyslexi och komorbiditet

                              8 februari 2016 – ABF-huset Sveavägen 41, Stockhlm

08.45 – 9.55  Registrering
                      Kaffe och smörgås
10.00-10.10  Inledning
                     Christina Hellman, ordförande i Svenska Dyslexiföreningen
10.10-11.10  Komorbiditet sett ur ett dyslexiperspektiv
                     Jakob Åsberg Johnels
11.15-12.15  Språkscreening vid 2,5 års ålder identifierar barn med ESSENCE                                        Carmela Miniscalco
12.15-13.30  Lunch
13.30-14.30  Lässvårigheter/dyslexi och språkstörning – hur ser överlappningen ut?                           Maria Levlin
14.35-15.35  Svårigheter med läsning är sällan enda problemet.
                     ESSENCE som förklaringsmodell 
                     Björn Kadesjö
15.35-16.00  Kaffe
16.00-17.00  SPSM

Målgrupp:Personal i förskoleklass, lågstadielärare, lärare på mellan- och högstadiet, specialpedagoger, speciallärare, elevhälsan, skolledare, lärarstudenter

Anmälningsblankett kommer snarast att läggas ut.

ABF – handouts – 16 november

Här kommer power-points från utbildningsdagen på ABF 16 november
Tidig upptäckt- fortsatta insatser

Peter Karlsson            (klicka)
Stefan Gustafsson     (klicka)
Anna Strid                  (klicka)
Britta Larsson Lindberg  (klicka på länken nedan)
https://www.scribd.com/…/289648487-Dyslexifo-Reningen-15111…

 

En kväll om läs- och skrivinlärning på ABF

Dyslexiföreningen Region Stockholm , Föräldraföreningen för dyslektiska barn och Dyslexiförbubdet FMLS bjuder tillsammans in in till föreläsningskväll med Inger Fridolfsson
se inbjudan:
Tidig läs och skrivinlärning 1 dec – 152     (klicka)

 

Grattis Monica!

Professor Monica Reichenberg har tilldelats Ingvar Lundbergs pris 2015 (Natur & kultur)  på
100 000 kr för sin forskning om läsning och läsförståelse.

monica_reichenberg-001

Prins Carl Philip: ”Alla måste ta sitt ansvar”

undefined

Bild: Göran Segeholm

Prins Carl Philip fortsätter engagera sig för barn och unga med dyslexi. På måndagen genomfördes på prinsens initiativ en hearing om dyslexi. Under invigningstalet sa prinsen att han bestämt sig för att använda sin roll till att sätta dyslexi på agendan.

Hearingen (klicka för att läsa vidare)
https://www.youtube.com/user/Dysleximed   (klicka för att se filmen från Hearingen)
Läs hela Prinsens tal här.   (klicka)