Svenska Dyslexiföreningen region södra Sverige


Vi är en aktiv förening med många aktiviteter företrädesvis på Malmö folkhögskola men även på andra platser i södra Sverige. För att spara pengar och miljö gör vi våra medlemsutskick via e-post. Du som är medlem i Svenska Dyslexiföreningen region södra Sverige men inte nås av våra utskick, vänligen kontakta oss på info@dyslexisamverkanskane.se så kan vi lägga till Dig på vår sändlista.

 

 

 

 

Styrelse 2016
Anneli E Andersson, ordförande
Gerty Engh, sekreterare
Anne-Charlotte Larsson, kassör
Catharina Åkerman, ledamot
Charlotte von Wachenfelt Wikevall, ledamot
Kerstin Ryning, ledamot
Anna Svalin, ledamot
Kersti Ericsson, ledamot
Jörgen Palm, suppleant
Elisabeth Klevborn, revisor
Ingalill Sjunnesson, revisor

Välkommen att kontakta styrelsen via:

anneli_e_andersson@hotmail.com