Aktuellt

I slutet av januari lanserar vi en helt ny
kurs, inriktad på metoder och individ-
anpassade åtgärder:

Förebygg, upptäck och sätt in åtgärder vid
läs- och skrivsvårigheter!

Den löper över fem eftermiddagar från
30.1 till 4.4.

Mer information och anmälan hittar du
under Utbildningsdagar.

FÖRNYA MEDLEMSKAPET FÖR 2019!

Snart är det dags att förnya medlemskapet för 2019! Vi kommer att skicka ut avisering via papperspost eller e-post men självklart kan man göra det redan innan.

Medlemsavgiften betalas in på pg 5097-7925. Medlemsavgiften är numera 350 kr för individuell medlem och 1000 kr för stödorganisationer, t ex skolor.

HAR VI DIN AKTUELLA E-POST?
För att spara pengar och miljö gör vi helst våra utskick
via e-post. Du som är medlem i Svenska Dyslexiföreningen men inte nås av våra utskick, vänligen kontakta oss på
info@dyslexiforeningen.se så kan vi lägga Dig till vår sändlista.

Aktuellt om bedömningsstödet

I samband med föreningens årsmöte den 9 maj 2019 kommer vi att ha en halv kursdag
som belyser olika aspekter av bedömningsstöd i skolan. Under tiden kan man läsa de
inlägg som stått i vår tidskrift Dyslexi här:

Inger Fridolfsson: Kommentarer till läsarinläggen om bedömningsstödet
Susanne af Sandeberg: Skolverkets kommentar angående bedömningsstödet i åk 1
Susanne Rådström Drougge: Skolverkets bedömningsstöd - ett alltför grovmaskigt nät

Ny uppvaktning om nationella proven 28/8 2018

Föreningen uppvaktade hösten 2017 tillsammans med Dyslexiförbundet gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström angående nationella proven i svenska, särskilt i åk 3 och 6, där ju elever som har dyslexi med nuvarande bestämmelser inte får använda sina ordinarie hjälpmedel. Läs mer här

Almedalsveckan 1-8/7 2018

Svenska Dyslexiföreningen och Dyslexiförbundet hade fyra  seminarier under Almedalsveckan den 3:e och 4:e juli. Dyslexiföreningen ansvarade för två av dem, båda fullsatta: Tidiga insatser till ingen nytta? och Lärares kunskap om dyslexi. Läs mer här 

Skolverket om bedömningsstödet

I vår tidskrift Dyslexi - aktuellt om läs- och skrivsvårigheter nr 2/2018 intervjuar vi Skolverket angående Bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling i årskurs 1. (2018-05-15) Läs mer här 

SETT-mässan i KISTA 11-13/4 2018

Årets SETT-mässa var som vanligt välbesökt och många hittade fram till vår monter, som vi i år delade med Dyslexiförbundet. Vi hade laddat upp med tidskrifter och annat informationsmaterial och fick fylla på i flera omgångar. Läs mer här

Skolkommissionens betänkande 1/9 2017

Skolkommissionen har torsdag 20 april överlämnat sitt slutbetänkande ”Samling för skolan. Nationell strategi för kunskap och likvärdighet” (SOU 2017:35) till utbildningsminister Gustav Fridolin, gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström och Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning. Läs mer här

Hearing om elevers rätt till extra anpassningar och särskilt stöd 24/5 2017

Den 23 maj anordnade Svenska Dyslexiföreningen tillsammans med Dyslexistiftelsen, Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM), Dyslexiförbundet och Föräldraföreningen för Dyslektiska barn (FDB) en hearing för att belysa hinder och möjligheter när det gäller elevers lagstadgade rätt till extra anpassningar och särskilt stöd. Läs mer här