Aktuellt

Platser kvar!

ATT ARBETA MED LÄSNINGEN NÄR MAN TROR
ATT TÅGET HAR GÅTT

Läsutvecklande insatser för elever som har läs- och skrivsvårigheter i grund- och gymnasieskola.

18 september 2019 ABF, Sveavägen 41, Stockholm

Program och anmälan, se utbildningssidorna.

Fyll gärna i vår digitala utvärdering efter avslutat utbildning här >>

Symposium “Den felstavande hjärnan”

Skissernas museum, Lund 18 september kl 18-20.30

Symposiet arrrangeras av Kungliga Fysiografiska sällskapet i Lund och hålls till minne av professorn i neurologi Barbro B Johansson. Föreläsningar av bl a Ulrika Wulff, ordförande i Svenska Dyslexistiftelsen och Anneli Andersson, regionordförande i Svenska Dyslexiföreningens skåneavdelning.

Program

EDAs Höstseminarier på Linnéuniversitetet 27-29 september 2019

“Bridging the Gap between Research, Policies and Practice - Opportunities and challenges with accessibility”

Mer information finns på hemsidan:

https://www.eda-info.eu/events/autumn-seminars/autumn-seminars-2019.html

Svenska Dyslexiföreningens planeringsdagar

Den 8-9 september åkte föreningens styrelse på sin årliga planeringsresa t/r Åland. Månd-tisd är det perfekta valet
för en arbetsresa, lugnt och mysigt med stillsamma pensionärer och Leif Kronlunds orkester i bakgrunden.

Kommande års utbildningar - när och var? Utbildningsgruppen är inte förvånande den största. På nästa bild diskuterar deltagarna i marknadsföringsgruppen hur vi ska nå ut och sist
är forskningsgruppen i full färd med att kartlägga det aktuella forskningsläget för dyslexi i Sverige och Norden.

Nästan hela styrelsen är samlad!

Nästan hela styrelsen är samlad!

Vi har flyttat till Spånga torg!

Den 3 och 4 juni flyttade Svenska Dyslexiföreningen och
Dyslexistiftelsen till nya, stora och ljusa lokaler i Spånga, tillsammans med Dyslexiförbundet och Föräldraföreningen för dyslektiska barn. Vi är övertygade om att en samlokalisering är gynnsam för alla inblandade och i den gamla banklokalen på Spånga Torg blir vi ett markant inslag.

Dyslexiförbundets Olof Berggren, FDB:s Fredrik Helgesson och Helene Kindstedt inspekterar lokalen, som har adressen Spånga Torgväg 4.

Dyslexiförbundets Olof Berggren, FDB:s Fredrik Helgesson och Helene Kindstedt inspekterar lokalen, som har adressen Spånga Torgväg 4.

 


Skolverkets revidering av kursplaner

Vänskaplig stämning på mötet med Skolverkets enhet för styrdokumentsutveckling. <Foto Ylva Bjelle>

Vänskaplig stämning på mötet med Skolverkets enhet för styrdokumentsutveckling. <Foto Ylva Bjelle>

Enheten för styrdokumentsutveckling har i uppdrag att revidera kurs- och ämnesplanerna för grundskolan och gymnasiet. Kurs- och ämnesplanernas utformning styr ju bl a bedömning och bedömningsstöd, och utformningen av det nuvarande obligatoriska bedömningsstödet i åk 1 har debatterats i vår tidskrift Dyslexi under året. I januari träffade vi företrädare för enheten för att ge våra synpunkter. Tyvärr, ur vårt perspektiv, visade det sig att kunskapskraven för ämnet svenska i lågstadiet inte berörs i denna revidering, eftersom de ganska nyligen har setts över. Däremot revideras det centrala innehållet, syftestexten och målpunkterna.

Föreningen påpekade att ett så viktigt moment som läsinlärning/läsundervisning, som ju helt dominerar de lägre årskurserna, inte alls tas upp i det centrala innehållet. Här nämns enbart läsförståelse och lässtrategier. Vi har därför skickat in ett remissvar där våra synpunkter har utvecklats. Det kan man läsa här.

Den 23 september kommer vi att kunna ta del av förslaget.
Vi är förstås spända på att se om några av våra synpunkter har tagits tillvara.

Ulrika Wolff tilldelas Ingvar Lundbergpriset 2019

Vi är glada och stolta över att kunna meddela att Svenska Dyslexistiftelsens ordförande professor Ulrika Wolff vid Göteborgs universitet tilldelats Ingvar Lundbergpriset 2019 på 100 000 kronor. Priset är instiftat av förlaget Natur & Kultur för att hedra Ingvar Lundbergs minne. Så här lyder juryns motivering:

Ulrika Wolff tilldelas Ingvar Lundbergpriset 2019 för att hon utifrån en bred förståelse av läsningens alla delar, skarpsynt och uthålligt, undersöker vilka metoder som bäst gynnar elevers läs- och skrivutveckling. Hon har i sin forskning utvecklat diagnostiska verktyg och prövat effekten av olika pedagogiska insatser. Hon har också visat att intensivläsning, med fokus på både fonologi och förståelse, ger eleven chans att uppleva och se sina egna framsteg. Ulrika Wolff står för en vetenskapligt grundad helhetssyn på läsning som är ägnad att vägleda och inspirera lärare, helt i Ingvar Lundbergs anda.


FÖRNYA MEDLEMSKAPET FÖR 2019!

Glöm inte att förnya medlemskapet för 2019!  Medlemsavgiften betalas in på pg 5097-7925. Medlemsavgiften är numera 350 kr för individuell medlem och 1000 kr för stödorganisationer, t ex skolor.

HAR VI DIN AKTUELLA E-POST?
För att spara pengar och miljö gör vi helst våra utskick
via e-post. Du som är medlem i Svenska Dyslexiföreningen men inte nås av våra utskick, vänligen kontakta oss på
info@dyslexiforeningen.se så kan vi lägga dig till vår sändlista.