Aktuellt

Svenska Dyslexiföreningens årsmöte

Årsmötet äger rum den 9 maj 2019 kl 16.00 på ABF, Sveavägen 41 i Stockholm. Årsmöteshandlingarna kommer att läggas upp på medlemssidorna två veckor innan mötet.

Paneldiskussion 9 maj kl 14.00

I samband med föreningens årsmöte den 9 maj kommer vi att ha en paneldiskussion som belyser olika aspekter av bedömningsstöd i skolan inte minst i ljuset av läsa-skriva-räknagarantin som införs 1 juli.

I panelen sitter Inger Fridolfsson och Susanne Rådström Drougge från föreningen samt Ylva Schön från SPSM. Vi hoppas också få med en representant från utbildningsdepartementet.
Under tiden kan man läsa de inlägg som stått i vår tidskrift Dyslexi här:

Inger Fridolfsson: Kommentarer till läsarinläggen om bedömningsstödet
Susanne af Sandeberg: Skolverkets kommentar angående bedömningsstödet i åk 1
Susanne Rådström Drougge: Skolverkets bedömningsstöd - ett alltför grovmaskigt nät

Seminariet är kostnadsfritt och alla är välkomna!

SETT-mässan i KISTA 9-11/4 2019

Årets SETT-mässa var som vanligt välbesökt och många hittade fram till vår monter, som vi även i år delade med Dyslexiförbundet. Vi hade laddat upp med tidskrifter och annat informationsmaterial, bl a om höstens två kurser, utbildningsdagen om Insatser för äldre elever den 18 september och femdagarskursen Förebygg, upptäck och sätt in åtgärder vid läs- och skrivsvårigheter. (Program och anmälningsblankett finns under utbildningssidorna).

Region Västs ordförande Helena Jacobson i samspråk

Region Västs ordförande Helena Jacobson i samspråk

Nu flyttar vi till Spånga torg!

Den 3 och 4 juni flyttar vi till nya, stora och ljusa lokaler i Spånga, tillsammans med Dyslexiförbundet och Föräldraföreningen för dyslektiska barn. Vi är övertygade om att en samlokalisering är gynnsam för alla inblandade och i den gamla banklokalen på Spånga Torg blir vi ett markant inslag.

Dyslexiförbundets Olof Berggren, FDB:s Fredrik Helgesson och Helene Kindstedt inspekterar lokalen.

Dyslexiförbundets Olof Berggren, FDB:s Fredrik Helgesson och Helene Kindstedt inspekterar lokalen.

 


EDAs Höstseminarier på Linnéuniversitetet 27-29 september 2019

“Bridging the Gap between Research, Policies and Practice - Opportunities and challenges with accessibility”

Mer information finns på hemsidan:

https://www.eda-info.eu/events/autumn-seminars/autumn-seminars-2019.html

Skolverkets revidering av kursplaner

Vänskaplig stämning på mötet med Skolverkets enhet för styrdokumentsutveckling. <Foto Ylva Bjelle>

Vänskaplig stämning på mötet med Skolverkets enhet för styrdokumentsutveckling. <Foto Ylva Bjelle>

Enheten för styrdokumentsutveckling har i uppdrag att revidera kurs- och ämnesplanerna för grundskolan och gymnasiet. Kurs- och ämnesplanernas utformning styr ju bl a bedömning och bedömningsstöd, och utformningen av det nuvarande obligatoriska bedömningsstödet i åk 1 har debatterats i vår tidskrift Dyslexi under året. I januari träffade vi företrädare för enheten för att ge våra synpunkter. Tyvärr, ur vårt perspektiv, visade det sig att kunskapskraven för ämnet svenska i lågstadiet inte berörs i denna revidering, eftersom de ganska nyligen har setts över.

Däremot revideras det centrala innehållet, syftestexten och målpunkterna. Föreningen påpekade att ett så viktigt moment som läsinlärning/läsundervisning, som ju helt dominerar de lägre årskurserna, inte alls tas upp i det centrala innehållet. Här nämns enbart läsförståelse och lässtrategier. Vi har därför skickat in ett remissvar där våra synpunkter har utvecklats. Det kan man läsa här.

Ulrika Wolff tilldelas Ingvar Lundbergpriset 2019

Vi är glada och stolta över att kunna meddela att Svenska Dyslexistiftelsens ordförande professor Ulrika Wolff vid Göteborgs universitet tilldelats Ingvar Lundbergpriset 2019 på 100 000 kronor. Priset är instiftat av förlaget Natur & Kultur för att hedra Ingvar Lundbergs minne. Så här lyder juryns motivering:

Ulrika Wolff tilldelas Ingvar Lundbergpriset 2019 för att hon utifrån en bred förståelse av läsningens alla delar, skarpsynt och uthålligt, undersöker vilka metoder som bäst gynnar elevers läs- och skrivutveckling. Hon har i sin forskning utvecklat diagnostiska verktyg och prövat effekten av olika pedagogiska insatser. Hon har också visat att intensivläsning, med fokus på både fonologi och förståelse, ger eleven chans att uppleva och se sina egna framsteg. Ulrika Wolff står för en vetenskapligt grundad helhetssyn på läsning som är ägnad att vägleda och inspirera lärare, helt i Ingvar Lundbergs anda.


FÖRNYA MEDLEMSKAPET FÖR 2019!

Glöm inte att förnya medlemskapet för 2019!  Medlemsavgiften betalas in på pg 5097-7925. Medlemsavgiften är numera 350 kr för individuell medlem och 1000 kr för stödorganisationer, t ex skolor.

HAR VI DIN AKTUELLA E-POST?
För att spara pengar och miljö gör vi helst våra utskick
via e-post. Du som är medlem i Svenska Dyslexiföreningen men inte nås av våra utskick, vänligen kontakta oss på
info@dyslexiforeningen.se så kan vi lägga dig till vår sändlista.