Skrifter

  1. Stärk läs- och skrivförmågan! Exempel på
    läs- och skrivfrämjande insatser.
    Kerstin Hyrefelt

  2. Skapa förutsättningar för en god läs- och skrivförmåga
    Kerstin Hyrefelt

 

Skrifterna kostar 50 kronor + porto. Beställ via formuläret.