Skrivelser och remisser

Här finns länkar till de skrivelser och remisser som Svenska Dyslexiföreningen skickat till berörda skomyndigheter, oftast tillsammans med Svenska Dyslexistiftelsen. Vi är självfallet alltid tacksamma för synpunkter på dem.