Utvalda artiklar ur tidskriften

Några av de artiklar som publicerats i Svenska Dyslexiföreningens tidskrift kan du läsa direkt här.
Den första, Hur kan vi se på läs- och skrivsvårigheter? är en uppdaterad version av Christer Jacobsons
artikel i Dyslexi 2006. Modellen i artikeln finns fr o m jan 2018 upptryckt som affisch i A3 och kan beställas via
info@dyslexiforeningen.se.

Här är smakprov på andra artiklar ur tidskriften.

 • Läsinlärningen börjar med den tidiga språkutvecklingen Ulla Föhrer 2007
 • Dyslexi och tvåspråkighet - ett forskningsområde i utveckling Christina Hedman 2008
 • Dyslexi och strukturerad undervisning i engelsk läsning och stavning Malin Holmberg 2007
 • Hur går det för lässvaga barn i skolan? Christer Jacobson & Egon Nordman 2008
 • Dyslexi i Japan och Kina Barbro Johansson 2009
 • Dyslexi och genforskning Juha Kere 2007
 • Läs- och rättstavningssvårigheter - två sidor av samma mynt? Karin Landerl & Kristina Moll 2011
 • Vad vi lärt oss av 35 års forskning Ingvar Lundberg 2011
 • Matematiksvårigheter under de tidiga åren Ingvar Lundberg 2009
 • Dyslexi - myter och realiteter Ingvar Lundberg 2003
 • Hur hänger lässvårigheter och matematiksvårigheter ihop? Ingvar Lundberg & Görel Sterner 2004
 • Läsning, räkning och uppgiftsorientering - hur hänger de ihop? Ingvar Lundberg & Görel Sterner 2006
 • Det lönar sig att öva – effekten av fonologiska övningar i förskoleklass Ingvar Lundberg & Anna Strid 2009
 • Det tvåspråkiga Finland Pekka Niemi, Pehr-Olof Rönnholm 2004
 • The Theory and Practice of Effective Teaching for Dyslectic Learners John Rack 2005
 • Developmental dyslexia: Specific phonological deficit or general sensimotor dysfunction? Franck Ramus 2005
 • Hur förskola och skola kan stödja flerspråkiga barns språkutveckling Eva-Kristina Salameh 2005
 • The development of a multilingual test for dyslexia Ian Smythe 2003
 • Lässvårigheter och räknesvårigheter - pedagogiska förslag och idéer Görel Sterner 2006
 • Vem är dyslektiker? Idor Svensson 2004
 • Olika lässvårigheter kräver olika pedagogiska insatser Ulrika Wolff 2006