Kurser och konferenser

FÖREBYGG, UPPTÄCK OCH SÄTT IN ÅTGÄRDER VID LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER HÖSTEN 2019
Vårens nya satsning på fortbildning som riktar sig till skolpersonal i F-6 slog väl ut. Därför upprepar vi kursen under hösten. Kursen ger konkreta förslag för läs- och skrivundervisningen samt belyser aktuell forskning. Kursen ges fem halvdagar i Stockholm, 1/10, 17/10, 7/11, 21/11, 3/12, alla dagar 13-16.30.
Lokal nära Stockholms central.

Läs mer om kursen här

Anmälan

Tidigare utbildningsdagar

Stockholm, september 2019

ATT ARBETA MED LÄSNINGEN NÄR MAN TROR
ATT TÅGET HAR GÅTT

Läsutvecklande insatser för elever som har läs- och skrivsvårigheter i grund- och gymnasieskola

18 september 2019 ABF, Sveavägen 41, Stockholm

Program
Presentationerna återfinns under
Föreläsningsmaterial

—————————————————


Stockholm, december 2018
Lokal: Aulan, S:t Eriks Ögonsjukhus
Läs- och skrivsvårigheter och elevhälsa
Program
Umeå, november 2018
Goda grunder - lyckosam läsning!
Program
Stockholm, november 2018
Läsinlärning, assisterande teknik och självförtroende
Program
Stockholm,  mars 2018
Goda grunder - lyckosam läsning!
Program
Göteborg, november 2017
Matematiksvårigheter- dyskalkyli - en pedagogisk utmaning
Program
Stockholm, november 2017
Flerspråkighet och dyslexi - ett dilemma i skolan
Program
Umeå, mars 2017
Matematiksvårigheter - en pedagogisk utmaning
Program
Stockholm, september 2016
Matematiksvårigheter – en pedagogisk utmaning.
Program
Linköping, oktober 2016
Att skapa goda förutsättningar för barn med språkstörning inklusive läs- och språksvårigheter
Program
Malmö, november 2016
Läs- och skrivsvårigheter kommer sällan ensamma - Dyslexi och komorbiditet
Program

Utbildningsdagar

Svenska Dyslexiföreningen arrangerar varje år  ett antal utbildningsdagar i olika delar av Sverige. Utbildningsdagar riktar sig till professionella utövare som pedagoger, logopeder, lärar- och logopedstudenter. Självklart  är även andra yrkesgrupper och anhöriga välkomna. Vi strävar efter att ta upp aktuella teman.

Vi skräddarsyr gärna kurser på begäran! Kontakta oss på
info@dyslexiforeningen.se.


dyslexi-skrivsvårigheter.jpg