Svenska Dyslexiföreningen region Väst

Vi hälsar alla medlemmar välkomna till ett nytt år. Ditt engagemang och din delaktighet i föreningen är av stor vikt för att vi tillsammans ska sprida intressanta forskningsresultat och arbetssätt som främjar utvecklingen av våra arbetssätt för att alla elever med läs – och skrivsvårigheter/dyslexi och dyskalkyli ska kunna utmanas utifrån sina förmågor och lyckas i skolan.

SPRID informationen om vårens program. Medlemsavgiften är 350: -/år, där två föreläsningar och fyra faktafyllda tidskrifter ingår. När du betalar din medlemsavgift, se till att korrekta kontaktuppgifter når info@dyslexiforeningen.se för att du ska få all information vi skickar ut.

Helena Jacobsson

Ordförande SDV

 

Styrelse 2018
Helena Jacobsson, ordförande
Karin Allenström, sekreterare
Kajsa Tholén Järnstedt, kassör
Eva Helin Henriksson, ledamot
Mia Jigliden, ledamot,
Oskar Walberg, ledamot
Malin Tenblad, ledamot
Eva-Marie Wibel, suppleant
Malena Åvall, suppleant
Wera Andbert, revisor
Marianne Faxén, revisorssuppleant

Valberedning
Barbro Nicander
Marie Jacobsson

Välkommen att kontakta styrelsen via:
dyslexi.vast@gmail.com

Program våren 2019

Årsmöte och föreläsning 4 april

Kan man läsa med myror i byxorna? Om
dyslexi och neuropsykiatriska svårigheter
ur ett ESSENCE-perspektiv

Tid: Torsdag 4 april kl 18-20
Plats: Pedagogen Hus A, Västra Hamngatan 25
Sal AK2 136 källaren

Föreläsare: Jacob Åsberg

Jakob Åsberg är docent och universitetslektor vid Göteborgs universitet, där han undervisar och forskar om läs- och skrivsvårigheter och om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Han arbetar också som utredningspedagog på en specialistenhet för barnneuropsykiatrisk diagnostik (BNK), där han bland annat genomför läs- och skrivutredningar med barn och ungdomar. Jakob deltog i expertgruppen för SBU-projektet om dyslexi, 2012-2014.

Jakob kommer att prata om överlappningen mellan olika neuropsykiatriska svårigheter och läs- och skrivsvårigheter ur teoretiska och praktiska perspektiv.

 

====

 

 

 Årsmöte

Härmed kallas du till årsmöte i Svenska Dyslexiföreningen region Väst.

Tid: torsdag 4 april 2019 kl 20.15 - 20.45
Plats: Pedagogen Hus A, Västra Hamngatan 25
Sal AK2 136, källaren.

———————

BESÖK oss på Läromedelsutställningen tisdag 7 och onsdag 8 april, kl 13.30-17.30.

———————-

Utbildningsdag 21 mars

Burgårdens konferenscenter, Skånegatan 20,
Göteborg

Läsinlärning, assisterande teknik och självkänsla

Dagen tar upp forskningsbaserade insatser (F-Gy) för
elever som har läs- och skrivsvårigheter.

Program och anmälan finns här