Styrelse 2019
Helena Jacobsson, Ordförande
Mia Jigliden, Vice ordförande
Kajsa Tholén Järnstedt, Kassör
Karin Allenström, Sekreterare
Eva Helin Henriksson, ledamot
Malin Tenblad, ledamot
Eva-Marie Wibel, suppleant
Malena Åvall, suppleant
Britta Börjesson, suppleant
Annika Tornblad, suppleant

Wera Andbert revisor
Marianne Faxén, revisorssuppleant

Barbro Nicander, valberedning
Marie Olander, valberedning

Välkommen att kontakta styrelsen via:
dyslexi.vast@gmail.com

Program hösten 2019

LEGILEXI 14 november

Sofia Norén, verksamhetschef på stiftelsen LegiLexi föreläser om stiftelsens kostnadsfria verktyg som syftar till att fler barn ska lära sig läsa ordentligt i svenska skolans lågstadium. I nära samarbete med svenska läsforskare har stiftelsen utvecklat och kvalitetssäkrat olika verktyg som på olika sätt gynnar elevers läsutveckling. Verktygen riktar sig i första hand till lärare, speciallärare och specialpedagoger och används redan idag av tusentals pedagoger i hela landet.

Tid: torsdag den 14 november, kl. 18.00 – 20.00

Plats: Pedagogen Hus A, Västra Hamngatan 25, sal AK2 136, källaren, Göteborg

Europeiska dyslexiveckan

Under Europeiska Dyslexiveckan 5 – 12 oktober 2019 på Stadsbiblioteket, Götaplatsen, arrangerar SDV, Stadsbiblioteket, Dyslexiförbundet och FDB föreläsningar, som läggs ut på Stadsbibliotekets hemsida, http://www.stadsbiblioteket.nu/kalendarium/

Föreläsningar under dyslexiveckan

Ser du bekvämt?
Obekvämt seende på nära håll skapar ofta läsbesvär. Stefan Michélsen, yrkesverksam leg optiker med utbildning i klinisk optometri, berättar om hur viktig synen är för förmågan att kunna, orka och känna det lustfullt att läsa.

Se tydligt är bra. Se bekvämt är viktigare. Har du trötta och ömma fötter är det svårt att springa. Har du en otillräcklig förmåga att ställa in skärpan bekvämt på nära håll är det svårt att läsa.

Föreläsningen riktar sig till en vuxen publik men handlar om seendet för barn och ungdomar mellan 8-30 år.

Datum Lördag 5 oktober
Tid 13:00–14:15
Kostnad Gratis
Plats: Stadsbiblioteket, Götaplatsen, Trappscenen, entréplan

Skollogopeden om språk-, läs- och skriv-
svårigheter
Christel Norberg
 arbetar som skollogoped på Nordhemsskolan i Göteborg och berättar om sina erfarenheter av att stötta elever som har språk-, läs- och skrivsvårigheter. Christel har tidigare arbetat inom landstingslogopedi där hon utredde språk-, läs- och skrivsvårigheter samt diagnostiserade språkstörning och dyslexi. Idag är Christel verksam inom skolan och arbetar främst med elever som behöver stöttning av olika slag pga sina språk-, läs- och skrivsvårigheter. Christel handleder även pedagogerna i skolan samt deltar aktivt i skolans elevhälsoteam med sin kompetens. Efter föreläsningen kommer Christel att stanna kvar ca 1 timme för att ta emot frågor och funderingar enskilt från lyssnarna.

Datum Lördag 5 oktober
Tid 14:30–16:00
Kostnad Gratis
Plats: Stadsbiblioteket, Götaplatsen, Trappscenen, entréplan

Att vara förälder till barn med dyslexi

Helena Jacobsson är förälder till barn med dyslexi och arbetar på en skola i Göteborg med utvecklingsarbete som special- och talpedagog för att tidigt möta upp elevers olika inlärningsskillnader och deras olika behov.

Hon beskriver sina erfarenheter av:
• att vara förälder till barn med dyslexi 
• att uppmärksamma barn när inte läsningen kommer igång 
• att öka samarbetet mellan hem och skola 
• att arbeta med dokument som extra anpassningar och åtgärdsprogram.

Datum Måndag 7 oktober
Tid 18:00–19:30
Plats Trappscenen, entréplan
Kostnad Gratis

Att vara förälder till barn med dyslexi
Helena Jacobsson är både specialpedagog och förälder till barn med dyslexi. Hon berättar om personliga erfarenheter och ger också sitt professionella perspektiv på hur man bäst kan hjälpa sitt barn med dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter.

Datum Tisdag 8 oktober
Tid 
18:00–19:00
Plats Borstbindaregatan 12a, Lundby
Kostnad Gratis

Anmälan: 031-366 71 01 eller biblioteket.lundby@kultur.goteborg.se

Svenska Dyslexiföreningen region Väst

Vi hälsar alla medlemmar välkomna till ett nytt år. Ditt engagemang och din delaktighet i föreningen är av stor vikt för att vi tillsammans ska sprida intressanta forskningsresultat och arbetssätt som främjar utvecklingen av våra arbetssätt för att alla elever med läs – och skrivsvårigheter/dyslexi och dyskalkyli ska kunna utmanas utifrån sina förmågor och lyckas i skolan.

SPRID informationen om vårens program. Medlemsavgiften är 350: -/år, där två föreläsningar och fyra faktafyllda tidskrifter ingår. När du betalar din medlemsavgift, se till att korrekta kontaktuppgifter når info@dyslexiforeningen.se för att du ska få all information vi skickar ut.

Helena Jacobsson

Ordförande SDV