Styrelse 2019
Helena Jacobsson, Ordförande
Mia Jigliden, Vice ordförande
Kajsa Tholén Järnstedt, Kassör
Karin Allenström, Sekreterare
Eva Helin Henriksson, ledamot
Malin Tenblad, ledamot
Eva-Marie Wibel, suppleant
Malena Åvall, suppleant
Britta Börjesson, suppleant
Annika Tornblad, suppleant

Wera Andbert revisor
Marianne Faxén, revisorssuppleant

Barbro Nicander, valberedning
Marie Olander, valberedning

Välkommen att kontakta styrelsen via:
dyslexi.vast@gmail.com

Program våren 2019

Årsmöte och föreläsning 4 april

Kan man läsa med myror i byxorna? Om
dyslexi och neuropsykiatriska svårigheter
ur ett ESSENCE-perspektiv

Tid: Torsdag 4 april kl 18-20
Plats: Pedagogen Hus A, Västra Hamngatan 25
Sal AK2 136 källaren

Föreläsare: Jacob Åsberg

Jakob Åsberg är docent och universitetslektor vid Göteborgs universitet, där han undervisar och forskar om läs- och skrivsvårigheter och om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Han arbetar också som utredningspedagog på en specialistenhet för barnneuropsykiatrisk diagnostik (BNK), där han bland annat genomför läs- och skrivutredningar med barn och ungdomar. Jakob deltog i expertgruppen för SBU-projektet om dyslexi, 2012-2014.

Jakob kommer att prata om överlappningen mellan olika neuropsykiatriska svårigheter och läs- och skrivsvårigheter ur teoretiska och praktiska perspektiv.

 

====

 

Svenska Dyslexiföreningen region Väst

Vi hälsar alla medlemmar välkomna till ett nytt år. Ditt engagemang och din delaktighet i föreningen är av stor vikt för att vi tillsammans ska sprida intressanta forskningsresultat och arbetssätt som främjar utvecklingen av våra arbetssätt för att alla elever med läs – och skrivsvårigheter/dyslexi och dyskalkyli ska kunna utmanas utifrån sina förmågor och lyckas i skolan.

SPRID informationen om vårens program. Medlemsavgiften är 350: -/år, där två föreläsningar och fyra faktafyllda tidskrifter ingår. När du betalar din medlemsavgift, se till att korrekta kontaktuppgifter når info@dyslexiforeningen.se för att du ska få all information vi skickar ut.

Helena Jacobsson

Ordförande SDV

 

 

 Årsmöte

Härmed kallas du till årsmöte i Svenska Dyslexiföreningen region Väst.

Tid: torsdag 4 april 2019 kl 20.15 - 20.45
Plats: Pedagogen Hus A, Västra Hamngatan 25
Sal AK2 136, källaren.

———————

BESÖK oss på Läromedelsutställningen tisdag 7 och onsdag 8 april, kl 13.30-17.30.

———————-

Utbildningsdag 21 mars

Burgårdens konferenscenter, Skånegatan 20,
Göteborg

Läsinlärning, assisterande teknik och självkänsla

Dagen tar upp forskningsbaserade insatser (F-Gy) för
elever som har läs- och skrivsvårigheter.

Program och anmälan finns här