Svenska Dyslexiföreningen region Väst


För att spara pengar och miljö gör vi våra medlemsutskick via e-post. Du som är medlem i Svenska Dyslexiföreningen region Väst men inte nås av våra utskick, vänligen kontakta oss på dyslexi.vast@gmail.com så kan vi lägga till Dig på vår sändlista.

 

Styrelse 2016
Helena Jacobsson, ordförande
Karin Allenström, sekreterare
Kajsa Tholén Järnstedt, kassör
Linda Fjellman, ledamot
Mia Jigliden, ledamot
Malin Tenblad, suppleant
Eva-Marie Wibel, suppleant
Malena Åvall, suppleant
Kjell Eriksson, representant FMLS
Eva Cedermark, revisor
Wera Andbert, revisorsuppleant

Valberedning
Barbro Nicander,
Marie Jacobsson

Välkommen att kontakta styrelsen via:
dyslexi.vast@gmail.com

Program hösten 2017

Bästa medlem!
DU är mycket viktig för SVD:s verksamhet. Ditt engagemang och din delaktighet i föreningen är av stor vikt för att vi tillsammans ska sprida intressanta forskningsresultat och arbetssätt som främjar utvecklingen av vårt arbete för att alla elever med läs – och skrivsvårigheter/dyslexi och dyskalkyli ska kunna utmanas utifrån sina förmågor och komma så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.
Maila gärna SDV det DU är intresserad av för att vi ska kunna planera föreläsningar, som just du är intresserad av.
SPRID informationen om höstens program. Medlemsavgiften är 250: -/år, där två föreläsningar ingår.

Helena Jacobsson
Ordförande

 

 

OKTOBER

Under Europeiska Dyslexiveckan 2 – 8 oktober 2017 på Stadsbiblioteket, Götaplatsen, arrangerar SDV, Stadsbiblioteket, Dyslexiförbundet och FDB föreläsningar, som läggs ut på Stadsbibliotekets hemsida, http://www.stadsbiblioteket.nu/kalendarium/

Föreläsning 7 oktober
Logoped Karolina Larsson kommer att föreläsa om hur ”Föräldrar och personal i förskolan och skolan spelar en avgörande roll för varje barns språkutveckling”. Se info nedan.
Tid: lördag den 7 oktober
Plats: Stadsbiblioteket, klockan 15.15-16.15

Föreläsning 19 oktober
Logoped Karolina Larsson arbetar som utvecklare på Kärnhuset, ett resurscenter, i Halmstad och är aktuell med sin bok Att få barnets språk att växa.

"Föräldrar och personal i förskolan och skolan spelar en avgörande roll för varje barns språkutveckling. Oavsett var i språkutvecklingen barnet befinner sig, och hur lätt eller svårt barnet har för att tillägna sig språk, så är det barnets omgivning, dess språkvanor och barnets eget vardagsspråkande som avgör hur mycket språk barnet tillägnar sig. Både föräldrar och pedagoger behöver därför rustas med strategier och medvetenhet om sin egen betydelse för barnens språkutveckling. 
Denna föreläsning ger dig strategier och tips som kan användas redan när barnet är nyfött, men också strategier som kan användas och anpassas under många år - i takt med att språket växer och utvecklas med barnet. 
Förhållningssätt och strategier är överlägsna enskilda metoder eller material; de finns alltid med oss och vi kan använda vardagens alla situationer för språkstimulans och språkträning. Föreläsningen hjälper dig förstå din egen roll som språklig förebild och ger dig redskap för att utvecklas som samtalspartner och språkstimulerare."
Tid:  torsdag den 19 oktober, kl 18.00 – 20.00
Plats: Burgården, sal Tosca, våning 2

NOVEMBER

13 november
Utbildningsdag om matematiksvårigheter. Svenska Dyslexiföreningen och SDV arrangerar en heldag om matematiksvårigheter, ”Matematiksvårigheter/dyskalkyli – pedagogiska utmaningar”
Tid:
måndag 13 november 09.00 - 16.30
Plats: Burgårdens konferenscenter
PROGRAM OCH ANMÄLAN: SE FLIKEN UTBILDNINGSDAGAR