Stöd oss!

Svenska Dyslexiföreningen är en ideell organisation som inte erhåller statsbidrag och som därför är helt beroende av medlemmarnas insatser.

Man kan stödja föreningen på flera sätt:

Bli volontär:

Vi behöver ofta hjälp vid t. ex utbildningsdagar och på  olika mässor. Är du intresserad av att delta som volontär i samband med mässor eller utbildningsdagar så ring eller skriv till kansliet:  08-43746239    info@dyslexiforeningen.se.

Bli medlem:

Som medlem får du vår tidskrift som kommer ut med fyra nummer per år. Du får också rabatt vid de utbildningsdagar vi arrangerar.

Bli stödorganisation:

En skola, förening eller annan organisation kan bli stödorganisation och betala 1.000 kronor i årsavgift. Samtliga anställda i skolan eller organisationen erhåller då medlemsrabatt vid deltagande i föreningens utbildningsdagar. Dessutom ingår en prenumeration med två exemplar av tidskriften.

Ge en gåva

Alla bidrag går direkt in i den utåtriktade verksamheten. Vi tar också gärna emot riktade bidrag för specifika ändamål, t ex för rådgivningsverksamheten eller till tidskriften. Bankgiro: 5097-7925