Bli medlem i Svenska Dyslexiföreningen

För att bli medlem i föreningen, skicka ett epostmeddelande med namn och adress (ev med annan fakturaadress) till info@dyslexiforeningen.se så ordnar vi det.
Som enskild medlem får Du vår tidskrift, som kommer ut med fyra nummer varje år. Du får också rabatt vid deltagande i de kurser och konferenser som Svenska Dyslexiföreningen årligen arrangerar. Medlemsavgiften för år 2019 är 350 kronor. Som
pensionär betalar du 150 kronor.

Stödorganisation
En skola, förening eller annan organisation kan bli stödmedlem och betala 1.000 kronor i årsavgift. Samtliga anställda i skolan eller organisationen erhåller då medlemsrabatt vid deltagande i föreningens konferensdagar. Dessutom ingår en prenumeration med två exemplar av tidskriften.

 

 

Prenumeration
Det går också bra att prenumerera på tidskriften. Skolor, bibliotek, företag, sjukhus, logopedmottagningar, statliga och andra institutioner och även en del privatpersoner föredrar att vara prenumeranter. En årsprenumeration på tidskriften för år 2019 kostar 300 kronor.

Svenska Dyslexiföreningen har fem regionala föreningar
De ordnar föreläsningar, informationskvällar och andra aktiviteter lokalt inom sina områden.
Läs mer om dem här:

Region Väst, SVD , Göteborg
Region Södra, SDSS, Lund
Region Sydost, SDS, Växjö
Region Storstockholm, SDSTO, Stockholm