Nordiska Dyslexikongressen 2017

Den åttonde Nordiska kongressen om dyslexipedagogik ägde rum den 10-12 augusti 2017
på Stockholms universitet. Ledande internationella och nordiska forskare och pedagoger
deltog i 9 plenarföreläsningar och över 30 sessioner.  Nedan finns talarnas inskickade presentationer
samt kommittéordförande Peter af Trampes referat av kongressen, som också publicerats i tidskriften Dyslexi, nr 3 2017.

Keynote speakers Info
Programmet: Program
Abstracts till kongressen: Abstracts
Presentationer: Edyburn, GoswamiGustafsson, KarlssonLyytinenMelby-Lervåg, Thellenberg_LevlinUddén
Elbro, Fälth, Lervåg, Kristensson_Rack, Nakeva, Oakhill, McKeown , Svensson_Almgren Bäck, Sjödin, EdyburnWolff  plenar, Wolff

 

 Den åttonde nordiska kongressen om dyslexipedagogik