Nionde Nordiska Dyslexikongressen 2020


Den nionde nordiska Dyslexikongressen äger rum den 20 - 22 augusti 2020
i Aula Magna, Stockholms universitet. Mer information om huvudtalare och program
kommer att läggas ut under våren.

—————————————————————-

Nordiska Dyslexikongressen 2017

Den åttonde Nordiska kongressen om dyslexipedagogik ägde rum den 10-12 augusti 2017
på Stockholms universitet. Ledande internationella och nordiska forskare och pedagoger
deltog i 9 plenarföreläsningar och över 30 sessioner.  Nedan finns kommittéordförande Peter af Trampes referat av kongressen, som också publicerats i tidskriften Dyslexi, nr 3 2017.

Keynote speakers Info
Programmet: Program
Abstracts till kongressen: Abstracts

 Den åttonde nordiska kongressen om dyslexipedagogik