Ingen ska behöva komma efter

Ingen ska behöva komma efter

Bli vän med det skrivna ordet

Nionde Nordiska Dyslexikongressen 20-22.8 2020

Aula Magna, Stockholms universitet

Aula Magna, Stockholms universitet

Svenska Dyslexistiftelsen och Svenska Dyslexiföreningen anordnar, tillsammans med Göteborgs universitet och Stockholms universitet, den Nionde nordiska kongressen om dyslexipedagogik. Den kommer att äga rum 20 - 22 augusti 2020 i Aula Magna på Stockholms universitet.  

Under kongressen presenteras aktuell forskning och utveckling inom områden som har anknytning till läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Det kan röra sig om den biologiska och kognitiva basen för dyslexi och läsning, liksom läsning och flerspråkighet, läsutveckling samt dyslexi och angränsande inlärningshinder. Inte minst kommer kongressen att uppmärksamma olika sätt och metoder att angripa problemen praktiskt-pedagogiskt.

Vidtalade plenarföreläsare är: Pekka Niemi, Richard Olson, Franck Ramus, Catherine Snow, Janne von Koss Torkildsen, Ulrika Wolff och Esther Geva.

Sessionsföreläsningarna är under besättning. Information om det fullständiga programmet kommer senare i höst.

Konferensavgifter

Tidig anmälan: 3.500 kr fram t o m sista maj 2020
Sen anmälan: 4.000 kr från 1 juni 2020.

Formulär för anmälan kommer tillsammans med information om det fullständiga programmet.
—————————————————————-

Nordiska Dyslexikongressen 2017

Den åttonde Nordiska kongressen om dyslexipedagogik ägde rum den 10-12 augusti 2017
på Stockholms universitet. Ledande internationella och nordiska forskare och pedagoger
deltog i 9 plenarföreläsningar och över 30 sessioner.  Nedan finns kommittéordförande Peter af Trampes referat av kongressen, som också publicerats i tidskriften Dyslexi, nr 3 2017.

Keynote speakers Info
Programmet: Program
Abstracts till kongressen: Abstracts

 Den åttonde nordiska kongressen om dyslexipedagogik