Tidskriften

Dyslexi – aktuellt om läs- och skrivsvårigheter, är en tidskrift som förmedlar aktuell forskning inom området, god pedagogisk praxis och som belyser olika skolfrågor. 

Nummer 3 2017 är ute nu!

Ur nr 3:
Intensivundervisning - en framgångsrik metod för särskilt stöd i matematik Görel Sterner
Läsa matematik eller matematisk läsning?  Anneli Dyrvold

Tidskriften utkommer med 4 nr/år

  • En prenumeration kostar 250 kr/år
  • För medlemmar ingår prenumeration i årsavgiften

Annonsprislista

Kontakta redaktionen

Redaktör: Susanne af Sandeberg
E-post: susanne@dyslexiforeningen.se
Annonsansvarig: Susanne af Sandeberg
E-post: susanne@dyslexiforeningen.se

 

Beställ enstaka tidskriftsnummer här: