Tidskriften

Dyslexi – aktuellt om läs- och skrivsvårigheter, är en tidskrift som förmedlar aktuell forskning inom området, god pedagogisk praxis och som belyser olika skolfrågor. 

Nummer 1/ 2019 är ute nu!

Ur nr 1:

 • Ledare: Kongress och Jubileum
  Ulrika Wolff

 • Vilka läsinlärningsmetoder fungerar och hur vet vi det?
  Inger Fridolfsson

 • LegiLexi - en stiftelse med målet att alla ska

  lära sig läsa och skriva
  Sofia Norén

 • Fonologisk utveckling från åk 2 till vuxna
  Christer Jacobson Anna Fouganthine


  Tidskriften utkommer med 4 nr/år

 • En prenumeration kostar 300 kr/år

 • För medlemmar ingår prenumeration i årsavgiften

Annonsprislista

Kontakta redaktionen

Redaktör: Susanne af Sandeberg
E-post: susanne@dyslexiforeningen.se
Annonsansvarig: Susanne af Sandeberg
E-post: susanne@dyslexiforeningen.se

 

Beställ enstaka tidskriftsnummer här: