Tidskriften

Dyslexi – aktuellt om läs- och skrivsvårigheter, är en tidskrift som förmedlar aktuell forskning inom området, god pedagogisk praxis och som belyser olika skolfrågor. 

Nummer 4/ 2018 är ute nu!

Ur nr 4:

 • Ledare: Vikten av vetenskaplig förankring
  Christina Hellman

 • Response-to-intervention (RTI) i en svensk
  skolkontext
  Camilla Nilvius

 • Ella lär sig läsa - en pedagogisk intervention
  Lisa Marx


Tidskriften utkommer med 4 nr/år

 • En prenumeration kostar 300 kr/år

 • För medlemmar ingår prenumeration i årsavgiften

Annonsprislista

Kontakta redaktionen

Redaktör: Susanne af Sandeberg
E-post: susanne@dyslexiforeningen.se
Annonsansvarig: Susanne af Sandeberg
E-post: susanne@dyslexiforeningen.se

 

Beställ enstaka tidskriftsnummer här: