Tidskriften

Dyslexi – aktuellt om läs- och skrivsvårigheter, är en tidskrift som förmedlar aktuell forskning inom området, god pedagogisk praxis och som belyser olika skolfrågor. 

Nummer 2/ 2018 är ute nu!

Ur nr 2:

  • Svar från Skolverket ang bedömningsstödet i åk 1.
    Susanne af Sandeberg

  • Styrdokument och specialpedagogik i Sverige och Finland. Kristina Ström

  • Dyslexi, andra svårigheter samt fågelskådning.
    Jacob Åsberg Johnels


Tidskriften utkommer med 4 nr/år

  • En prenumeration kostar 250 kr/år

  • För medlemmar ingår prenumeration i årsavgiften

Annonsprislista

Kontakta redaktionen

Redaktör: Susanne af Sandeberg
E-post: susanne@dyslexiforeningen.se
Annonsansvarig: Susanne af Sandeberg
E-post: susanne@dyslexiforeningen.se

 

Beställ enstaka tidskriftsnummer här: