Tidskriften

Dyslexi – aktuellt om läs- och skrivsvårigheter, är en tidskrift som förmedlar aktuell forskning inom området, god pedagogisk praxis och som belyser olika skolfrågor. 

Nummer 4/ 2017 är ute nu!

Ur nr 4:

  • Tidig intensiv avkodningsträning i åk 2. Maria Levlin
  • Skolverkets bedömningsstöd – ett alltför grovmaskigt nät. Susann Rådström Drougge
  • Morfemkunnskap, ordförråd og leseforståelse. Solveig-Alma Halaas Lyster


Tidskriften utkommer med 4 nr/år

  • En prenumeration kostar 250 kr/år
  • För medlemmar ingår prenumeration i årsavgiften

Annonsprislista

Kontakta redaktionen

Redaktör: Susanne af Sandeberg
E-post: susanne@dyslexiforeningen.se
Annonsansvarig: Susanne af Sandeberg
E-post: susanne@dyslexiforeningen.se

 

Beställ enstaka tidskriftsnummer här: