Tidskriften

Dyslexi – aktuellt om läs- och skrivsvårigheter, är en tidskrift som förmedlar aktuell forskning inom området, god pedagogisk praxis och som belyser olika skolfrågor. 

Nummer 1/ 2018 är ute nu!

Ur nr 1:

  • Synpunkter på bedömningsstödet. Inger Fridolfsson
  • Vad kan man egentligen lita på? Mats Myrberg
  • Hjärnan förändrar sig när vi lär oss läsa. Johanna Kristensson refererar Stanislaus Deahenes föredrag på IDA
  • Upprepad mätning av läsförmåga. Christer Jacobsson


Tidskriften utkommer med 4 nr/år

  • En prenumeration kostar 250 kr/år
  • För medlemmar ingår prenumeration i årsavgiften

Annonsprislista

Kontakta redaktionen

Redaktör: Susanne af Sandeberg
E-post: susanne@dyslexiforeningen.se
Annonsansvarig: Susanne af Sandeberg
E-post: susanne@dyslexiforeningen.se

 

Beställ enstaka tidskriftsnummer här: