Ny uppvaktning om nationella proven 28 augusti

Föreningen uppvaktade hösten 2017 tillsammans med Dyslexiförbundet gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström angående nationella proven i svenska, särskilt i åk 3 och 6, där ju elever som har dyslexi med nuvarande bestämmelser inte får använda sina ordinarie hjälpmedel. (Läs gärna ledaren i Dyslexi 4/2017). Mötet kändes konstruktivt, men vi fick veta att de förändringar som skulle krävas låg under utbildningsdepartementets ansvarsområde.

Nu är det dags för en ny framstöt - denna gång träffar vi stadssekreterare Helene Öberg på utbildningsdepartementet. Vi ger oss inte! (2018-08-21)