Almedalsveckan 1.7-8.7

Svenska Dyslexiföreningen och Dyslexiförbundet hade fyra  seminarier under Almedalsveckan den 3:e och 4:e juli. Dyslexiföreningen ansvarade för två av dem, båda fullsatta: Tidiga insatser till ingen nytta? och Lärares kunskap om dyslexi. 

Under den första rubriken konstaterade vi att forskning visat att tidiga insatser - redan innan läsinlärningen påbörjats - kan ge bestående positiva effekter. Ändå sätts majoriteten av insatser in först i årskurs 9. Och vår moderator, Louise Belfrage, konfronterade paneldeltagarna: Varför händer ingenting? Vad kan ni göra?
Det andra seminariet hade fokus på lärares kunskap om dyslexi, att många är osäkra på hur de ska stötta barn i läs- och skrivsvårigheter. Där menar vi att lärarhögskolorna sviker blivande lärare, genom att inte prioritera läs- och skrivinlärning i utbildningen. Likaså bör skolledare och huvudmän se som sitt uppdrag att ge lärare en kontinuerlig kompetensutveckling. Moderator var Ylva Bjelle.

Mer utförlig presentation av seminarierna kommer i Dyslexi 3/2018. (2018-07-15)

 
Tidiga insatser till ingen nytta? Många ville höra vad politiker och myndighetspersoner hade att säga

Tidiga insatser till ingen nytta? Många ville höra vad politiker och myndighetspersoner hade att säga