SETT-mässan i KISTA 11-13 april 2018

Årets SETT-mässa var som vanligt välbesökt och många hittade fram till vår monter, som vi i år delade med Dyslexiförbundet. Vi hade laddat upp med tidskrifter och annat informationsmaterial och fick fylla på i flera omgångar. Många frågor från lärare handlade om andraspråkselever och dyslexi, några ville ha tips om bra läsinlärningsmetoder för elever som mötte hinder i läsutvecklingen eller om lämpliga digitala verktyg. Vi fick också med oss goda tips att föra vidare. 

Årsmöte

Torsdagen den 12 april, alltså under SETT-dagarna, hade Svenska Dyslexiföreningen sitt årsmöte i närbelägna Victoria Tower. 

Styrelsen kan glädja sig åt tre mycket kompetenta tillskott: Louise Belfrage, Stockholm, för de flesta känd som ordförande och eldsjäl i Kodknäckarna, Inger Fridolfsson, Linköping, författare till Grunderna i läs- och skrivinlärning och nu senast Vallmomodellen, samt Bertil Löfdahl, Göteborg, rådgivare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten.
(2018-04-15)

 
Svenska Dyslexiföreningens Helena Jacobsson ger tips och råd på årets SETT-mässa.

Svenska Dyslexiföreningens Helena Jacobsson ger tips och råd på årets SETT-mässa.