Hearing om elevers rätt till extra
anpassningar och särskilt stöd 24/5 2017

Den 23 maj anordnade Svenska Dyslexiföreningen tillsammans med Dyslexistiftelsen, Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM), Dyslexiförbundet och Föräldraföreningen för Dyslektiska barn (FDB) en hearing för att belysa hinder och möjligheter när det gäller elevers lagstadgade rätt till extra anpassningar och särskilt stöd.

Utgångspunkten var att elever med dyslexi fortfarande möter hinder i skolan.

Följande frågor diskuterades:
Hur kan vi arbeta tillsammans för att elever som inte når kunskapsmålen ska få rätt till extra anpassningar eller särskilt stöd? Skollagens föreskrifter är tydliga. Men varför får inte alla elever som behöver detta stöd?

Hearingen ägde rum på SPSM. Dyslexiförbundets beskyddare H.K.H. Prins Carl Philip inledde. SPSM:s Åsa Karle hälsade välkommen. Svenska Dyslexiföreningens ordförande Christina Hellman gav arrangörernas lägesbeskrivning: Mara Westling-Allodi, professor i specialpedagogik talade under rubriken Varför når inte stödet fram till alla elever som behöver?  Gertrud Ek, verksamhetschef i Helsingborgs kommun berättade om Helsingborgsmodellen. 

 Den panel som diskuterar frågorna bestod av företrädare för Utbildningsdepartementet (Gustav Fridolin), SKL (Per-Arne Andersson), Skolinspektionen (Anna Blom), Skolverket (Paula Caleca Costa Hallberg), Sveriges skolledarförbund (Matz Nilsson), Sveriges Elevråd SVEA ( Julia Lindh) och SPSM (Greger Bååth). Moderator var författaren Torbjörn Lundgren.

 
Övre raden från vänster: Fredric Helgesson ordförande i FDB, utbildningsminister Gustav Fridolin, Bengt-Erik Johansson, ordförande i Dyslexiförbundet, Prins Carl Philip, Päivi Hiipakka-Lindberg och Greger Bååth, SPSM. Undre raden: Åsa Karle, SPSM, Prinsessan Marianne Bernadotte, Siv Fischbein, ordförande i Dyslexistiftelsen och Christina Hellman, ordförande i Svenska Dyslexiföreningen.  Samtliga foton: Ylva Bjälle

Övre raden från vänster: Fredric Helgesson ordförande i FDB, utbildningsminister Gustav Fridolin, Bengt-Erik Johansson, ordförande i Dyslexiförbundet, Prins Carl Philip, Päivi Hiipakka-Lindberg och Greger Bååth, SPSM. Undre raden: Åsa Karle, SPSM, Prinsessan Marianne Bernadotte, Siv Fischbein, ordförande i Dyslexistiftelsen och Christina Hellman, ordförande i Svenska Dyslexiföreningen.

Samtliga foton: Ylva Bjälle

Här FDB:s film från hearingen.