Anmälan Goda grunder - lyckosam läsning!
29 november 2018
Umeå universitet, hörsal F

 

Anmälan är bindande. Kaffe ingår.

Deltagaravgifter

Enskild person 1300 kr. Medlemmar i Svenska Dyslexiföreningen 950 kr. Heltidsstuderande vid universitet eller högskola 500 kr. 

Anmälan kan också göras per mejl till info@dyslexiforeningen.se eller per post till Svenska Dyslexiföreningen, Surbrunnsgatan 42, 1 tr. ö g, 113 48 Stockholm. För ytterligare information kontakta kansliet per mejl eller telefon 08 - 437 462 39.

Avbokning ska göras skriftligt. 300 kr tillkommer för administrativa kostnader. Från och med den 21 november görs inga återbetalningar av erlagda deltagaravgifter.