Anmälan till Förebygg, upptäck och sätt in åtgärder vid läs- och skrivsvårigheter
Fem halvdagar: 1/10, 17/10, 7/11, 21/11, 3/12 2019
Klara Södra Kyrkogata 20, Stockholm

 

Anmälan är bindande. Kaffe ingår.

Deltagaravgifter

Ej medlem 5800 kr. Enskild medlem i Svenska Dyslexiföreningen 5500 kr. Kaffe ingår. 

Anmälan kan också göras per mejl till info@dyslexiforeningen.se eller per post till Svenska Dyslexiföreningen, Surbrunnsgatan 42, 1 tr. ö g, 113 48 Stockholm. För ytterligare information kontakta kansliet per mejl eller telefon 08 - 437 462 39.

Hur blir jag/enheten medlem? Vad kostar det?

Medlemsavgiften för 2019 är 350 kr. Förutom rabatter på utbildningar ingår även tidskriften ”Dyslexi - aktuellt om läs- och skrivsvårigheter”. Skola eller arbetsplats betalar 1000 kr per år för att bli stödmedlem. Då kan all personal anmäla sig till våra utbildningar för medlemspris. Dubbla nummer av tidskriften ingår. Maila in leveransadress, kontaktperson och dennes e-postadress samt faktureringsadress till: info@dyslexiforeningen.se.

Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas åt annan person (vilket ska meddelas innan kursen startar).