Utvärdering efter utbildningsdag 18.9-2019

Ev text…

 

Är du nöjd med dagens program?
1 = inte nöjd och 5 = mycket nöjd
Har du fått kunskaper, idéer eller intryck som du kan använda i din verksamhet?
1 = inte nöjd och 5 = mycket nöjd
Vilken elevgrupp arbetar du främst med?