Vad är dyslexi?

Med dyslexi (som också brukar kallas ”specifika läs- och skrivsvårigheter”) avses en särskild typ av läs och skrivsvårigheter, som utmärks av svårigheter med att läsa isolerade ord och att stava rätt. Det finns en biologisk bakgrund till detta. Ytterst handlar det om hur hjärnan lagrar och tolkar språkljud. Personer med dyslexi brukar ha svårt att korrekt uppfatta språkljud och ljudsekvenser, vilket leder till svårigheter att läsa och stava. Det är vanligt att personer med dyslexi också har problem med t.ex. arbetsminne och att lära sig saker genom utantillinlärning. För en längre definition av dyslexi, se gärna en svensk översättning av Internationella Dyslexiföreningens (IDA). 

Tillbaka

dyslexi-skrivsvårigheter.jpg