Är dyslexi ärftligt?

Det finns en ärftlig komponent i dyslexi. Man räknar med att sannolikheten är ca 30 % att ett barn, som har en förälder med dyslexidiagnos, kommer att födas med anlag för att utveckla dyslexi. Kom dock ihåg att man inte ärver själva dyslexin, utan genetiska förutsättningar för att lära sig läsa och skriva. Den hjälp man får är avgörande för hur det faktiskt blir. Rätt träning som sätts in tidigt är viktig. 

Tillbaka

dyslexi-skrivsvårigheter.jpg