Går det att bota eller träna bort dyslexi?

Nej, dyslexi betraktas internationellt som en livslång funktionsnedsättning och att det är bristerna i en fonologiska förmågan som tycks kvarstå. Dyslexi är ingen sjukdom och det finns ingen snabb universalkur, men med rätt och omfattande träning och hjälpmedel kan många personer med dyslexi komma långt och i princip fungera som folk i allmänhet. Man brukar då tala om ”kompenserade dyslektiker”. I stressiga lägen, t.ex. vid läsning under tidspress eller i vissa moment vid högre studier brukar dock dyslexin kunna ”slå igenom”.

Tillbaka

dyslexi-skrivsvårigheter.jpg