Vilka träningsmetoder har vetenskapligt stöd?

Systematisk övning i hur språkljud och bokstäver hänger samman, dvs. fonologiska moment, har visat sig fungera bra för elever som har svårt att stava och avkoda ord. Så kallad multisensorisk träning - träning med flera sinnen engagerade - där man ser, säger, läser och till och med känner på ord, verkar särskilt effektiv. Intensivträning tycks ge särskilt goda resultat. Att gå om en klass eller att göra mer av samma sak
som man gjort i klassrummet hjälper inte. 

Torgesen, Joseph K. (2005). Recent Discoveries on Remedial Interventions for Children with Dyslexia. I: Hulme, Charles & Snowling, Margaret (red). (2005). The science of Reading. Malden: Blackwell publishing s. 521-537

Tillbaka

dyslexi-skrivsvårigheter.jpg