Kan man lära sig främmande språk även om man har dyslexi?

Personer med dyslexi kan ha lätt för den muntliga delen av främmande språk, men man bör vara beredd på att få arbeta hårt med det skrivna språket. Olika språk har olika komplicerad stavning; italienska brukar nämnas som ett mycket regelbundet skrivet språk, medan engelskan är mycket oregelbunden - det är svårt att räkna ut att ”bough” och ”tough” ska läsas ut med olika uttal i slutet. Med specialanpassad metodik och kunniga lärare kan det gå fint att lära sig både engelska och andra språk även om man har dyslexi. Ett övningsmaterial för barn, ungdomar och vuxna med dyslexi som lär sig läsa och stava på engelska, ”HELP Start”, har tagits fram av Malin Holmberg. 

Tillbaka

dyslexi-skrivsvårigheter.jpg