Vad finns det för hjälpmedel för personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi?

Idag finns många olika hjälpmedel som kan underlätta tillvaron för personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Vad som passar den enskilda individen, går dock inte att uttala sig om generellt. Det beror på behov, förutsättningar och situation. Utprovningen av läs- och skrivhjälpmedel bör vara lika
personlig som en utprovning av t.ex. glasögon. Svenska Dyslexiföreningen hänvisar till återförsäljare av hjälpmedel för närmare information om program, användning och priser mm. Några återförsäljare är Frölunda Data (www.frolundadata.se), Elevdata (www.elevdata.se), Oribi AB (www.oribi.se] och Svensk Talteknologi (www.svensktalteknologi.se). Här är några exempel på alternativa verktyg som finns:

Talböcker Närmare 100 000 böcker finns inlästa på MTM (Myndigheten för Tillgängliga Medier), både skönlitteratur och faktaböcker (www.mtm.se). För att kunna ladda ner böcker behövs inloggningsuppgifter. Det får man på det lokala biblioteket som också ger tips och hjälp. Där kan man också ladda ner med en mobiltelefon eller surfplatta.
Talsyntes Ett program som gör att digital text på skärmen kan läsas upp. Talsynteser finns på flera olika språk.
Rättstavningskontroll Särskilda rättstavningsprogram finns, som rättar stavfel bättre än stavningskontrollerna i ordbehandlingsprogrammen. Stava Rex är utvecklat särskilt för personer med dyslexi. SpellRight är ett program som rättar grava stavfel och andraspråksfel på engelska.
Smarta ordböcker Gustavas Ordbok är en digital ordbok, där man kan slå upp ord även om man inte kan stava till dem tack vare ett s.k. stavningsstöd.
Läspennor/skannerpennor När man för läspennan över texten i en bok kan den läsas upp med tal, översättas till annat språk eller sparas för överföring till dator. Olika läspennor har olika funktioner. Under de senaste åren har det skett en stark utveckling av programvara (appar) för mobiltelefoner och surfplattor som t ex. skannar in och läser upp text samt översätter till annat språk och som överför tal till text.

Tillbaka

dyslexi-skrivsvårigheter.jpg