Har man rätt till hjälpmedel om man har dyslexi (och måste man ha en diagnos)?

A) När det gäller läs-och skrivsvårigheter/dyslexi ser det olika ut i landet. I vissa landsting får logopeder ordinera vissa datorprogram, exempelvis rättstavningsprogram, till personer med dyslexi. Tanken är att de ska användas hemma. I skolans värld används begreppet alternativa verktyg i lärandet. På Skoldatatek, som finns i ett stort antal kommuner, kan man prova, låna och utbilda sig i användandet av dessa verktyg.
Skoldatateken ger ibland också information till föräldrar. Skoldatateken arbetar på olika sätt. Även bland skolor och kommuner varierar tillgången till alternativa verktyg (www.skoldatatek.se).

B) På skolor som har alternativa verktyg, är det vanligaste att man får använda dem på plats, men inte ta med dem hem. Diagnoser behövs inte för skolans del, alla ska få stöd och tidsenliga läromedel, så att de kan nå målen (www.spsm.se).

C) Är man student på högskolan och har ett intyg på att man har dyslexi samt har kontaktat handikapphandläggare på högskolan, brukar man få god tillgång till olika stödinsatser inklusive alternativa verktyg (www.studeramedfunktionshinder.nu).

D) Inom arbetslivet är det oftast ganska lätt att få hjälp med att finna hjälpmedel som gör att man kan klara sina arbetsuppgifter. På Hjälpmedelsinstitutets webbplats finns information om arbetshjälpmedel och vart man vänder sig för att få sådan (www.hi.se).

Tillbaka

dyslexi-skrivsvårigheter.jpg