Vilka rättigheter har man om man vill studera på högskolenivå och har dyslexi?

Om man har ett utlåtande som styrker att man har dyslexi och att man skulle göra bättre ifrån sig med längre lästid, kan man få göra Högskoleprovet med 50 % längre tid. Mer information finns i skriften ”Det anpassade högskoleprovet - provet för dig med dyslexi” (www.studera.nu). Observera att utlåtandet inför
högskoleprovet måste vara skrivet av en person som är godkänd av Högskoleverket/Universitets- och högskolerådet som intygsskrivare. Namnen på dessa finns på följande hemsida Lista över alla intygsgivare för dyslexi (www.studera.nu).

Går man på högskola, kan man kontakta den aktuella högskolans samordnare av pedagogiskt stöd för
studenter med funktionshinder i studiesituationen, för att ansöka om pedagogiskt stöd. En lista på samordnare finns här: ”samordnare vid universitet och högskolor”.

Ett dyslexiintyg krävs ibland för att få stöd, men det behöver för detta ändamål inte vara skrivet av en person från högskoleverket/Universitets och högskolerådets lista (som endast gäller utlåtanden inför högskoleprovet).

Man kan få information från samordnaren vid den egna högskolan om vad som gäller för att få stöd just där. Det går att få all kurslitteratur inläst som talbok, anpassad till e-bok eller punktskrift. Sådana böcker tillhandahålls för personer med läsnedsättning via Myndigheten för Tillgängliga Mediers (MTV) mediawebb Legimus (www.legimus.se/start). Det krävs inget intyg för att få ladda ned litteratur därifrån. Det räcker att kontakta ett bibliotek för att få inloggningsuppgifter. Den som är student och behöver en bok som inte är inläst kan göra en beställning på aktuell högskolas eller universitets bibliotek. Det kan sedan ta 6 till 12 veckor innan boken är färdig, så det gäller att beställa i god tid.

Tillbaka

dyslexi-skrivsvårigheter.jpg