Kan man få hjälp om man är anställd och har dyslexi?

Att få ett hjälpmedel som gör det lättare att klara arbetet, brukar vara möjligt om man kan uppvisa ett intyg på läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Man vänder sig till försäkringskassan eller Arbetslivstjänst som kontaktar arbetsgivaren. Ofta behövs en utredning där man tittar på arbetssituationen innan man kan föreslå lämplig hjälp, inklusive hjälpmedel. 

Tillbaka

dyslexi-skrivsvårigheter.jpg