Kan man få hjälp att ta körkort om man har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi?

Den som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi kan på olika sätt få hjälp vid teoriprovet.
Ljudstöd, så att man kan lyssna på provet. kunskapsprovet finns inläst på svenska för alla körkortsbehörigheter och traktorkort så att man även kan lyssna på texten samtidigt som man gör provet. Ingen särskild ansökan krävs.
Förlängd provtid, Den som har lässvårigheter kan få förlängd provtid för alla körkortsbehörigheter och för traktorkort. Man
kan även få tillgång till ljudstöd på svenska vid förlängd provtid. Förlängd provtid innebär, vid prov för körkortsbehörigheterna och traktorkort, att ordinarie provtid utökas med 50 procent. Särskild ansökan krävs.
Muntligt prov är anpassat för den som har mycket stora lässvårigheter (exempelvis på grund av dyslexi
eller andra funktionsnedsättningar). Frågorna ställs muntligt och man får svara muntligt. Ingen text behöver läsas vid ett muntligt prov. Särskild ansökan krävs.
Intyg. För att få förlängd provtid eller muntligt prov måste man ha ett intyg om läs- och skrivsvårigheter. Den som intygar ska ha god kunskap om läs- och skrivsvårigheter för att få intyga. Intygsgivaren ska bedöma vilken anpassning du behöver för att kunna visa dina kunskaper vid ett kunskapsprov hos Trafikverket. Exempel på sådana personer är speciallärare eller specialpedagoger inom gymnasieskolan, personal på vissa trafikskolor eller andra specialister inom området. Ansökningsformulär och mera information finns på Trafikverkets hemsida www.korkortsportalen.se/jagska-
ta-korkort/personbil/Forarprov/Anpassade-prov/
 Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR) säljer läromedel som stödjer den som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. De ger ut Lättlästa Körkortsboken + teorihäftet och även en CD, där boken är inläst. Materialet kan köpas via trafikskolan eller på ordertelefon.

Tillbaka

dyslexi-skrivsvårigheter.jpg