Vart kan man vända sig om man är förälder till barn med läs- och skrisvårigheter?

Om man är fundersam kring sitt barns läs- och skrivutveckling, bör man i första hand tala med barnets lärare i skolan. Så mycket som möjligt bör kunna lösas inom skolans ram. Föräldraföreningen FDB (www.fdb.se). och Dyslexiförbundet FMLS (www.dyslexi.org) är föreningar där många som är föräldrar till barn med dyslexi är med. Vill man som förälder få en läs- och skrivutredning gjord, bör man i första hand tala med sitt barns klasslärare. Litteratur som kan passa föräldrar finns t.ex. på FDB:s webbsida.

Tillbaka

dyslexi-skrivsvårigheter.jpg