Har fler pojkar än flickor dyslexi?

Man brukar säga att dyslexi är 4 - 5 gånger vanligare bland pojkar än flickor. På senare år har dock vissa forskare ifrågasatt detta: kanske är det så att vi är bättre på att upptäcka pojkar, som oftare än flickor blir utagerande och märks. Flickor har en tendens att vara ”tysta och snälla”. Kanske har flickor lättare att kompensera sina dyslektiska svårigheter genom att flickors allmänna språkliga förmågor vanligen är bättre utvecklade när läs- och skrivinlärningen påbörjas. 

Tillbaka

dyslexi-skrivsvårigheter.jpg